Välfärdslandet hotas - företagande är lösningen

Sverige står inför många samhällsproblem som måste lösas.

Debatt 3 juli 2022 08:30
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Osäkerheten i omvärlden manar till handling om vi ska kunna fortsätta att vara ett modernt välfärdsland. Då måste frågor som rör jobb och företagande komma högt upp på agendan. 

Det är när nya idéer omsätts i växande företag som grunden läggs för välfärden. 

Tyvärr är tillväxten hotad av osäkerheten i omvärlden. Stigande priser gör att fokus nu måste ligga på att driva investeringar och stimulera jobbskapande. Dessutom måste arbetskraftsutbudet öka så att företagen hittar rätt kompetens. 

Samtidigt som 31 000 personer i Västerbottens län inte försörjer sig själva är kompetensbristen stor. Det går inte ihop. 

Mer måste göras för att stärka matchningen och det måste löna sig bättre att börja arbeta. Men framför allt måste det generella företagsklimatet runtom i landet stärkas. 

Det är till stor del just på det lokala planet som förutsättningarna skapas för företagen. 

Svenskt Näringsliv gör årligen en undersökning där över 32000 företagare tillfrågas om företagsklimatet i deras respektive kommuner. En del har generellt sett blivit bättre över tid.

Men det finns mycket kvar att göra.

Det sammanfattande omdömet för Skellefteå kommunen är 3,3 på en sexgradig skala där fyra eller högre är ett bra betyg, omdömet för hela riket är 3,4. 

Både politiker och tjänstemän måste visa intresse för företagens villkor och lyssna till deras önskemål om vad som kan göras bättre. 

För vilka känner bättre till vad som krävs för att stärka företagsklimatet än företagen själva? Därför blir det avgörande för företagsklimatet att dialogen mellan näringsliv och det offentliga är god. 

Till exempel är det viktigt att utbildningsinsatser utformas för att matcha behoven av kompetent arbetskraft. Företagen har kunskap om vad som behövs. 

Samma sak när det gäller brottslighet där företagen har god kännedom om brottsutsatta platser som bör vara föremål för förebyggande insatser. Tillståndsprocesser och tillsyn måste också ske effektivt för att vara ändamålsenligt.

Det krävs ett helhetstänkande för att fler företag ska kunna startas och växa i Sverige och i Västerbottens län. 

Den internationella konkurrensen är stenhård och om vi ska kunna hävda oss krävs att både politiker och tjänstemän prioriterar företagandets villkor. 

Det vore en rimlig ambition inför nästa mandatperiod som stundar. 

Jens Hedström, chef regionverksamheten Svenskt Näringsliv

Mats Andersson, regionchef Västerbotten Svenskt Näringsliv


 
 
 
 
 
 

Ämnen du kan följa