Våld i nära relationer ett stort samhällsproblem

Regeringen menar allvar när de påstår att våld i nära relationer och närbesläktad problematik är prioriterade frågor.

Kommunfullmäktige i Skellefteå ska ta fram en handlingsplan mot prostitution, människohandel och köp av sexuella tjänster.

Kommunfullmäktige i Skellefteå ska ta fram en handlingsplan mot prostitution, människohandel och köp av sexuella tjänster.

Foto: Gregory Bull/AP Photo/TT

Debatt2020-07-24 07:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Våld i nära relationer är ett stort samhällsproblem som under coronapandemin, med tillhörande karantän och isolering, vuxit sig än större.

Förra året träffade Kvinnofrid i Skellefteå 135 våldsutsatta kvinnor, sex våldsutsatta män, 24 barn som bevittnat våld och åtta anhöriga. Sammanlagt 173 personer.

Det är 173 personer för mycket.

Problematiken kring våld i nära relationer måste upphöra.

Det är viktigt att relevanta stödåtgärder ges till alla som drabbats på något sätt. Vi vet att berörda individer påverkas positivt av insatser som verkar mot våld i nära relationer.

Det glädjer mig att den socialdemokratiskt ledda regeringen visar att de menar allvar när de påstår att våld i nära relationer och närbesläktad problematik är prioriterade frågor.

Det syns tydligt att regeringen med sina insatser tar ett hårt grepp om våld i nära relationer, sexuellt våld och hedersrelaterat våld och förtryck. Det är också tydligt att man menar allvar med att arbetet mot vuxna och barn i prostitution och människohandel för sexuella ändamål ska stödjas.

Allt det här är allvarliga samhällsproblem som medför stort lidande för dem som utsätts.

Socialstyrelsen har 2020–2022 fått i uppdrag av regeringen att fördela medel till kommunernas socialtjänster så att de ska kunna utveckla sitt arbete på de här områdena.

Det är mycket viktigt. Jag känner mig stolt och glad över att vi i Skellefteå tar de här frågorna på allra största allvar.

Förra året uppdrog socialnämnden i Skellefteå åt kommunfullmäktige att ta fram en handlingsplan mot prostitution, människohandel och köp av sexuella tjänster.

Tidigare i år startades Kast, en mottagning för personer som vill sluta köpa sexuella tjänster.

På socialnämndens sammanträde i juni beslutades att individ- och familjeomsorgen ska få nära 425 000 kronor av Socialstyrelsens medel för att kunna utveckla sitt arbete med våld i nära relationer.

I och med detta kommer socialtjänstens långsiktiga, strukturerade och samordnade arbete mot våld i nära relationer att kunna prioriteras. Den riktade verksamheten, både mot individer som säljer sex och mot våldsutsatta kvinnor med missbruksproblematik, kan utvecklas.