Vad vill politikerna med primärvården i länet?

Primärvårdens andel av sjukvårdskostnaderna har varit oförändrad de senaste 30 åren.

Debatt 11 november 2021 05:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

I Norran beskrivs ”krisen” inom primärvården i Skellefteå (9/11 2021).

Det handlar om akut läkarbrist, hög arbetsbelastning och dålig arbetsmiljö.

Hur ser då satsningen på primärvården ut i länet?

Men först en bakgrund.

Regeringen har beslutat att det ska ske en omställning av vården till en ”god och nära vård”. Primärvården ska stärkas och tillgänglighet, delaktighet och kontinuitet ska förbättras. Patienterna ska kunna välja en fast läkarkontakt på hälsocentralerna.

Sedan lång tid tillbaka har arbetsuppgifter överförts från sjukhusen till primärvården. Stödet för denna omställning har varit stort – både inom sjukvården och i samhället i övrigt.

I en nyligen framlagd rapport från Vårdanalys konstateras att det finns få tecken på att omställningen inneburit några förbättringar. Bristerna är stora då det gäller bemanning, tillgänglighet och kompetens.

Primärvårdens andel av sjukvårdskostnaderna har varit oförändrad de senaste 30 åren. I Västerbotten har kostnaden per innevånare inte ökat mellan 2016 och 2020. Av landets 21 regioner är det bara fem som satsar mindre på primärvården än Västerbotten.

I alla regioner, även i Västerbotten, har däremot antalet administratörer ökat. Sedan 2010 är ökningen i landet 36 procent medan antalet läkare bara ökat med tio – dock har de minskat inom primärvården. Antalet sköterskor är oförändrat.

Fakta från regionen visar tydligt att det inte skett någon ekonomisk satsning på primärvården. Den är som tidigare enbart verbal.

Så frågan till politikerna i Region Västerbotten är: Hur ser er plan ut för att ekonomiskt stärka primärvården? Och då ska det inte handla om olika projekt utan om medel så att antalet anställda på golvet på hälsocentralerna blir fler.

Sedan behövs naturligtvis även andra åtgärder. Men en ekonomisk satsning måste vara grunden.

Jag tror på de lokala hälsocentralernas förmåga att utveckla och förbättra vården för ”sina patienter och sin befolkning”.

Beslut ska så långt som möjligt tas lokalt. Personal som arbetar länge på samma hälsocentral ska gynnas lönemässigt. I dag är det tvärtom.

Jag har genom åren varit med om många omorganisationer som inte medfört några förbättringar. Oavsett organisation kan samverkan ske mellan hälsocentralerna om viljan finns.

Trots allt är vi många som arbetat under lång tid inom primärvården i Skellefteå.

Ta till vara de erfarenheter som finns hos dessa nu när krisen inom primärvården i Skellefteå är djupare än på länge.


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa