Vad hände med skogssameutredningen?

Att skogssamerna inte är med i översynen av rennäringslagen innebär att de blockeras från ägarintressen i renskötselrätten.

Debatt 11 april 2021 12:08
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

En grupp samer som inte omfattas av den kommande översynen av rennäringslagen är skogssamerna.

I utkastet till regeringens sakrådsmöte i oktober 2020 talas det om samebyar ovan odlingsgränsen och på renbetesfjällen, men inte om de samer som lever och verkar nedanför odlingsgränsen och lappmarksgränsen.

Att skogssamerna inte är med i den kommande utredningen får som konsekvens att de blockeras från sina ägarintressen i renskötselrätten, som är grundad på urminneshävd. Det är otillfredsställande och problematiskt.

Skogssamerna och deras förfäder har i lika hög grad som andra samer brukat områden till jakt, fiske och använt sig av markerna och därmed bidragit till att upparbeta och upprätthålla den grundläggande rättsprincipen urminnes hävd.

Vi jakt- och fiskesamer arbetar för att regeringen ska utöka utredningen till att även omfatta skogssamernas situation. Vi vill att regeringen ska utreda deras behov av förändringar, föreslå åtgärder för att uppnå paritet med Högsta domstolens dom i Girjasmålet samt att skogssameutredningen uppdateras och implementeras i den kommande rennäringslagen.

Ämnen du kan följa