Vad f - n får jag för pengarna?

Vad gör de? Jo, sätter ned hastighetsgränsen från 90 till 80 kilometer i timmen för att slippa arbete.
Vad gör de? Jo, sätter ned hastighetsgränsen från 90 till 80 kilometer i timmen för att slippa arbete.

Återigen framgår det med all tydlighet hur den ensidiga satsningen från staten eller dess myndigheter ifrågasätter satsningarna i norr och hellre riktar insatser till andra delar av landet.

Debatt 28 mars 2022 06:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

När branschorganisationen Motormännen kartlagt det svenska vägnätet visar det sig att de sämsta och minst underhållna vägarna finns i Västerbotten och Norrbotten. Där får 2 procent (Västerbotten) respektive 1,7 procent (Norrbotten) av länens Europa- riks- och länsvägar betyget underkänt.

”Vi vet att det finns brister, framför allt på vägarna med mindre trafik. Problemet är att behovet av underhåll är större än vad pengarna räcker till ”, säger Håkan Äijä, Trafikverkets distriktschef för underhåll i Västerbotten och Norrbotten. 

Regeringen har gett Trafikverket riktade medel för att underhålla lågtrafikerade vägar, men vad gör de, jo sätter ned hastighetsgränsen från 90 till 80 kilometer i timmen för att slippa arbete!

”Just nu pågår den gröna industriella revolutionen i norra Sverige som skapar tusentals nya jobb i Norrbottens och Västerbottens län”, skriver regeringen. 

Trafikverket ska nu fördjupa analysen av möjligheterna att använda till exempel brukaravgifter eller direkt medfinansiering i de investeringar myndigheten tidigare identifierat i norra Sverige

Trafikverket har redan tidigare, på regeringens uppdrag, analyserat vilken påverkan de stora etableringarna av företag i Norr- och Västerbotten har för behovet och nyttan av åtgärder i transportinfrastrukturen. 

Syftet med det nya uppdraget är att fördjupa analysen av vilka förutsättningar och möjligheter som finns för genomförande av de finansieringslösningar som Trafikverket föreslagit.

Vad f-n, det är väl bara att skjuta till medlen så vi kommer i hamn någon gång. Nu ska de här falskspelarna tydligen mjölka kommunerna i AC och BD län på ytterligare pengar.

Krypa bakom Trafikverket och deras analyser om brukaravgifter eller medfinansiering från kommuner är direkt upprörande. Det är statens ansvar att finansiera nationens infrastruktur.

Om det hade varit en analys av höghastighetståg i södra delen av landet hade pengarna redan funnits.

Återigen, det hade varit utomordentligt klädsamt om Regeringen kunde ta beslut någon gång och att Region Västerbotten arbetade aktivt för att påverka statsmakterna för en bättre underhållning av våra vägar.

Olof Lindström, sekreterare Tankesmedjan VSVB

Jörgen Markgren, ledamot Tankesmedjan VSVB

Barry Rudholm, ledamot Tankesmedjan VSVB

Thore Mäki, ledamot Tankesmedjan VSVB


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa