Nu ska vi fira den samiska nationaldagen

"Så, med knuten näve uppmärksammar vi och hyllar alla samer idag. Tillsammans ska vi skapa en framtid där ni har den rätt FN och världssamfundet kommit överens om att ursprungsbefolkningar världen över ska ha."
"Så, med knuten näve uppmärksammar vi och hyllar alla samer idag. Tillsammans ska vi skapa en framtid där ni har den rätt FN och världssamfundet kommit överens om att ursprungsbefolkningar världen över ska ha."

I Västerbotten finns en stor del samisk befolkning, både renskötande och icke renskötande samer. 6:e februari är deras nationaldag, en viktig dag. Det borde vara en dag för glädje och firande men firandet fastnar mest i halsen.

Debatt 6 februari 2023 11:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Vi har i närtid sett hur koloniseringen tagit ny fart i och med den gröna omställningen och hur samers existens hotas än mer idag. Vi har senaste åren haft näringsministrar som stått framför mikrofoner och skanderat att de ”älskar gruvor”. Vilket de också visat i och med beslut om Gállok/Kallak och LKAB:s fyndighet uppe i Kiruna där den samiska ursprungsbefolkningen enkelt viftas undan. Nu har regeringen också tydligt öppnat upp för att det ska bli tillåtet att bryta uran i Sverige med hänvisning till den gröna omställningen.

Var ligger då Sveriges uranfyndigheter? I Sápmi förstås. För samer, ja alla västerbottningar, kommer detta få ödesdigra konsekvenser då nuvarande regering med Ebba Busch, som älskar gruvor, i spetsen med all sannolikhet kommer tillåta öppnande av en gruva i Rönnbäcken utanför Tärnaby. Mitt i Umeälvens ursprung, i fjällvärlden med sin känsliga natur, mitt i vapstensamernas område.

Rikliga uranfyndigheter finns även inom Sorsele och Åsele kommuner, även detta inom Sápmi. Så sannolikt är att med den nya regeringens ”älska gruvor”-politik och energipolitiska konservatism med ej förnyelsebar kärnkraft kommer vi få se fler gruvetableringar och uranbrytning i Sápmi, i Västerbotten. Återigen ska Sápmi stå tillbaka när södra Sveriges behov ska tillgodoses.

Firandet fastnar lätt i halsen när vi ser den destruktiva nykolonisationen i jakt på rikedomar till andra än de som lever i Sápmi och på stor bekostnad av det samiska folket, kulturen och naturen.

Vänsterpartiet kommer att ta kampen mot dessa kolonisatörer och värna om det samiska folkets rätt till land, mark och vatten. Vi kräver att ILO-169 ska ratificeras, att samers rätt till sin kultur, sitt språk och sina näringar sätts som högsta prioritet snarare än utländska riskkapitalbolags intressen till snabba pengar.

Så, med knuten näve uppmärksammar vi och hyllar alla samer idag. Tillsammans ska vi skapa en framtid där ni har den rätt FN och världssamfundet kommit överens om att ursprungsbefolkningar världen över ska ha.

Nordsamiska: Lihkku sámi álbmotbeivviin
Lulesamiska: Vuorbbe sámij álmmukbiejvvijn  
Pitesamiska: Lihkko sáme älbmukbäjjváj
Umesamiska: Lïhkkuos sämij ålmagenbeäjvvie 
Sydsamiska: Lahkoe saemiej åålmegebiejjine


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa