Utvecklingen i norr behöver en effektfull folkhögskola

Vi vet alla att grundskola, gymnasieskola och vuxenutbildning är högst väsentliga delar i samhällets uppdrag att utbilda befolkningen.

”På samma sätt som demokratin förutsätter flera olika partier behöver folkbildningen olika och självständiga organisationer som kan samspela med det offentliga Sverige.”

”På samma sätt som demokratin förutsätter flera olika partier behöver folkbildningen olika och självständiga organisationer som kan samspela med det offentliga Sverige.”

Foto: Bild från Medlefors

Debatt2024-04-17 04:30
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Men under livet kan det hända saker som påverkar dig och dina studier i en eller annan riktning. Kanske fick du barn tidigt i livet, blev sjuk, arbetslös eller fick fly från ditt hemland? För dig kan folkhögskolans Allmänna kurs vara ett sätt att skaffa dig en behörighet motsvarande gymnasiet. Du som en gång klarade av det grundläggande utbildningssystemet och jobbat i en bransch där teknikutveckling har gjort att dina grundkunskaper inte längre motsvarar arbetet krav kan särskild kurs vara ett alternativ för en viktig omstart. De särskilda kurserna finns också för dig som vill gå med inriktning mot något som Du vill och behöver lära dig mer om.

Folkhögskolan säkrar rätten till utbildning och bildning med folkbildningen som metod. Folkbildning är dessutom snabbfotad, med goda möjligheter att effektivt anordna utbildningar för att möta en efterfrågan på arbetsmarknaden eller från människor som vill och behöver förkovra sig på olika sätt.

Sammanlagt finns 156 folkhögskolor i Sverige, de allra flesta drivs av någon form av folkrörelse. Vi företräder en av arbetarrörelsens folkhögskolor, men värnar lika självklart andra rörelsers rätt att bedriva folkhögskola. På samma sätt som demokratin förutsätter flera olika partier behöver folkbildningen olika och självständiga organisationer som kan samspela med det offentliga Sverige. Arbetarrörelsen har 16 folkhögskolor från Kiruna i norr till Malmö i söder, en av dem är Medlefors. Folkhögskolan startade år 1949 som en viktig aktör för att främja demokratin i samhället. Det uppdraget har vi haft i 75 år, och vi hoppas kunna fortsätta med det minst lika lång tid framåt.

Hösten 2023 beslutade Tidö-partierna att drastiskt minska finansiering för studieförbunden, ett öde som vi nu befarar även ska drabba folkhögskolan. Den SD-ledda regeringen verkar se ett hot i människors organisering, vilket riskerar att fortsatt försämra villkoren för folkbildningen. Grundidén med folkbildningen är att stärka människors rätt till bildning och möjlighet till ett livslångt lärande.

Ett samhälle som förändras och utvecklas behöver en utvecklad folkhögskolan för att hålla ihop även i framtiden.