Utvecklad primärvård kräver handling – prat räcker ej

Svensk sjukvård har god medicinsk kvalitet men lider att flera problem. Sjukhusen har brist på vårdplatser, primärvården på personal som läkare, distriktssköterskor och psykologer. Det är ofta svårt att få kontakt med sin hälsocentral och att träffa samma läkare vid flera besök.

”Att det sägs ske en ekonomisk satsning på primärvården syns inte på hälsocentralerna. Trots ständig överföring av arbetsuppgifter till primärvården blir det inte fler sköterskor och läkare.”

”Att det sägs ske en ekonomisk satsning på primärvården syns inte på hälsocentralerna. Trots ständig överföring av arbetsuppgifter till primärvården blir det inte fler sköterskor och läkare.”

Foto: Bertil Ericson / TT

Debatt2024-02-14 04:30
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

För att komma tillrätta med problemen ska det satsas på ”God och nära vård”. Primärvården ska vara basen i sjukvården, patienten ska vara delaktig, tillgänglighet, kontinuitet och fast läkarkontakt framhålls. Forskning visar att en sjukvård som uppnår detta minskar behovet av akutsjukvård och inläggning på sjukhus och även minskar dödligheten och är samhällsekonomiskt lönsamt.

Att utveckla ”God och nära vård” har varit ett honnörsord i flera år. Regeringen har anslagit medel för satsningen. Hur har den hittills lyckats? Utvärderingar av Socialstyrelsen och andra myndigheter visar att ”tydliga indikationer saknas på att omställningen har lett till måluppfyllelse” och att ”ur ett patientperspektiv finns få tecken på att omställningen inneburit förbättringar”. Kända brister kvarstår i primärvården som arbetsbelastning och bemanning.

Att det sägs ske en ekonomisk satsning på primärvården syns inte på hälsocentralerna. Trots ständig överföring av arbetsuppgifter till primärvården blir det inte fler sköterskor och läkare. Region Västerbotten hör till de regioner som satsar lägst antal kronor per innevånare på primärvården. Budgeten för 2024 innehåller ej någon utökad satsning på primärvården. Min slutsats efter att ha arbetat 40 år som distriktsläkare är att nuvarande satsning på primärvården liksom tidigare uteslutande är verbal.

För den ”fortsatta” utvecklingen av ”God och nära vård” i Västerbotten har regeringen anslagit 67 miljoner kronor. Som tidigare ärt risken att dessa medel försvinner i det ”allmänna underskottet”. Eftersom bidragen är årliga försvåras långsiktiga satsningar.

För patienterna är det viktigaste att lätt få kontakt med personal på hälsocentralerna. Dessutom att träffa samma läkare/sköterska vid återkommande kontakter/besök.

Egentligen är det ju detta som är grunden i all sjukvård: tillgänglighet, kontinuitet och personkännedom. Det är det patienterna vill ha och även vårdpersonal kunna ge. Då måste också satsningen rent ekonomiskt ske på ”golvet” i form av utökare resurser. Svårare än så är det inte.

Vad vill då den politiska ledningen i Region Västerbotten? Det är dags att sluta prata och istället handla.