Utökade serveringstider kickstartar restaurangerna

Ett växande Skellefteå behöver ett levande restaurang- och krogliv. Det är en attraktivitetsfaktor.

Debatt 14 juli 2021 05:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Restaurangbranschen och besöksnäringen har drabbats hårt av coronakrisen.

En rapport från Skatteverket, efter pandemins inledande månader, visar att nästan fyra av tio företag förlorat en fjärdedel av sin omsättning. Tuffa men nödvändiga restriktioner har därefter förvärrat situationen.

Skellefteås restauranger är inte undantagna från coronakrisen.

Den senaste tiden har Folkhälsomyndigheten, utifrån scenarier och bedömningar, presenterat olika anpassningar och lättnader av de smittskyddsåtgärder som varit aktuella.

Från den 1 juli får restauranger att ta emot fler besökare. Begränsningar i öppettider har slopats. Dessa lättnader i restriktioner och rekommendationer möjliggör en återstart av restaurangbranschen och besöksnäringen.

Besöksnäringens branschorganisation Visita vände sig innan sommaren till Skellefteå kommun med en vädjan om att kommunen ska vara behjälplig vid återstarten av restaurangbranschen.

Moderaterna konstaterar att kommunen vidtagit många åtgärder, där vi som parti varit med och bidragit med idéer. Men vi moderater menar att mer kan göras. Kommunen kan till exempel vara mer generös med serveringstider för uteserveringar.

På bygg- och miljönämndens sista sammanträde innan sommaren lade Moderaterna därför fram ett förslag som skulle kunna bidra till generösare serveringstider för uteserveringar, för de restauranger och krögare som vill ha det.

Vårt förslag innebar att restauranger och krogar skulle ges möjlighet att ansöka om längre öppettider för alkoholservering under 2021 – när lättnaderna i pandemirestrektionerna medgav det.

Det skulle alltså handla om generösare serveringstider än vad som är normalt i Skellefteå.

De styrande Socialdemokraterna röstade tyvärr ner vårt förslag.

Moderaterna konstaterar att ett växande Skellefteå behöver ett levande restaurang- och krogliv. Det är en attraktivitetsfaktor.

Därför är det tråkigt att Socialdemokraterna inte ville bifalla vårt förslag, som skulle bidra till att återstarta restaurangbranschen när myndigheternas smittskyddsregler och rekommendationer medger det.

Moderaternas arbete för att kickstarta Skellefteå efter coronapandemin slutar inte här.

Vi återkommer med fler förslag för ett attraktivt och växande Skellefteå.

Läs mer!

Pite havsbad slår alla rekord: "Bäst i vår historia"

Pite havsbad slår alla rekord: "Bäst i vår historia"

Strålande sommar för a-kommunernas campingar: ”I princip fullbokat i alla stugor och på ställplatser”

Strålande sommar för a-kommunernas campingar: ”I princip fullbokat i alla stugor och på ställplatser”
Ämnen du kan följa