Utnyttja länets bygdegårdar vid vaccineringen

Allmänna samlingslokaler kan bli en avgörande pusselbit i en välorganiserad massvaccinering, skriver bland andra Kerstin Marquardt, ordförande i Västerbottens Bygdegårdsdistrikt.
Allmänna samlingslokaler kan bli en avgörande pusselbit i en välorganiserad massvaccinering, skriver bland andra Kerstin Marquardt, ordförande i Västerbottens Bygdegårdsdistrikt.

Region Västerbotten och enskilda kommuner måste bli medvetna om bygdegårdarnas viktiga roll vid kriser.

Debatt 26 december 2020 12:35
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Nyheterna flaggar för en massvaccination inom kort.

Om vi ska ta oss in till tätorternas vårdcentraler och vaccinationsmottagningar blir det fort trångt.

Vårdinrättningarna blir överbelastade. Den vårdpersonal som finns i tätorterna får ännu mer att göra.

Personer i riskgrupperna tvingas kanske åka buss och tåg – fastän det är olämpligt.

Smitta sprids när vi rör oss mellan närsamhället och stadskärnorna.

I Västerbotten finns 82 bygdegårdar. Allmänna samlingslokaler som kan bli en avgörande pusselbit i en välorganiserad massvaccinering.

Bygdegårdarna finns och fungerar. Det finns också otaliga eldsjälar som är beredda att snabbt organisera och strukturera nödvändiga insatser.

Bygdegårdarna är redan naturliga samlingsplatser. För oss är det självklart att öppna bygdegården för frivilliga som röjer upp efter stormar, för brandmän som bekämpar bränder, för Missing People som letar efter försvunna, för omsorgspersonal som behöver toalett och rastplats.

För olika typer av samhällsinformation.

Men också vid massvaccinering i samband med en pandemi.

Region Västerbotten och enskilda kommuner måste bli medvetna om bygdegårdarnas viktiga roll vid kriser.

Fler behöver se bygdegårdarna som en naturlig resurs vid krisberedskapsplanering. Alltför ofta ser vi hur olika institutioner bygger upp nya parallella system när det redan finns hus och lokaler som går att använda till samhällsnyttig verksamhet.

Vi i Västerbottens Bygdegårdsdistrikt vill bidra till att fler förstår bygdegårdarnas roll, och använder redan uppbyggda och fungerande resurser.

På så sätt kan vår regions krisberedskap bli ännu bättre. Samtidigt nyttjas bygdegårdarna mer av närsamhället.

Alla vinner på detta.

De frivilliga insatserna sker ofta i stunden och utifrån uppenbara behov. Både forskning och erfarenhet från olika kriser visar att organiserade frivilliga snabbt kan starta verksamhet och är duktiga på samverkan.

Ämnen du kan följa