Utan sjuksköterskor skulle vårdkedjan inte fungera

Vi möter legitimerade sjuksköterskor och specialistsjuksköterskor överallt i vården.

Debatt 19 maj 2021 05:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Under lång tid har sjuksköterskor kämpat för att få villkor som motsvarar den samhällsviktiga funktion som yrket har.

Men inte ens under pågående pandemi tycks politiker och arbetsgivare förstå vikten av att förbättra villkoren. Det saknas en långsiktig plan för att försöka tillgodose vårt lands befolkning med god och nära vård. Trots att behovet av en sådan är skrämmande stort.

Vi möter legitimerade sjuksköterskor och specialistsjuksköterskor överallt i vården. De vårdar det för tidigt födda barnet, söver och intuberar vid operationer och ger dig avancerad vård i hemmet när livet är som svårast, ända till det sista andetaget.

De har stått i frontlinjen, med risk för sin egen hälsa, ända sedan den pågående pandemin bröt ut. Utan sjuksköterskor skulle ingenting fungera i vårdkedjan.

Vi ser hur sjuksköterskor säger upp sig och lämnar sina arbeten. Antingen beroende på en alltför stressfylld arbetssituation eller på grund av en obefintlig löneutveckling som lett till att det endast skiljer några tusenlappar mellan den nyexaminerade sjuksköterskan och specialistsjuksköterskan med 20 års yrkeserfarenhet.

Vem vill jobba till pension under de premisserna?

Sverige har lägst antal vårdplatser i hela EU. Dessutom har vi lägst antal legitimerade sjuksköterskor per capita i Norden.

Sveriges befolkning blir allt äldre och därmed mer vårdkrävande. Vården blir alltmer komplex och kräver hög kompetens.

Men samtidigt minskar antalet legitimerade sjuksköterskor i vården. Och specialistsjuksköterskorna minskar ännu mer. Lösningen kommer inte att ske i en handvändning. Men om vi ska få till en förändring så är det hög tid att börja nu:

- Belöna erfarenhet, specialistkompetens och utbildning genom rejäla lönepåslag. Vid pension ska en rimlig lönenivå vara dubbelt så hög som för en nyexaminerad sjuksköterska.

- Se över arbetstiderna. Skapa hälsosamma arbetstider som inte leder till fysisk och psykisk ohälsa. I Danmark klassas bröstcancer som en arbetsskada kopplad till nattarbete. Vi ser att många sjuksköterskor arbetar deltid för att orka med.

- Om det saknas rätt kompetens; erbjud utbildningsanställningar med betald utbildning och kollektivavtalsreglerad anställning på arbetsplatsen.

- Planera i god tid för semestrar. Ingen borde behöva tumma på sin rätt till semester och återhämtning på grund av att arbetsgivare och politiker inte tillgodosett grundbemanningen inom vård och omsorg.

Det är en start på en lång strapats som kräver många åtgärder och stort engagemang av arbetsgivare och beslutsfattare.


Ämnen du kan följa