Utan lokalvårdare stannar Sverige

Lokalvårdarna bidrar till ökad trygghet, hälsa och säkerhet på arbetsplatserna, skriver Peter Olofsson (S), regionstyrelsens ordförande.
Lokalvårdarna bidrar till ökad trygghet, hälsa och säkerhet på arbetsplatserna, skriver Peter Olofsson (S), regionstyrelsens ordförande.

Det arbete som lokalvårdarna gör på våra tre länssjukhus i Västerbotten är en förutsättning för att vi ska kunna bedriva sjukvård.

Debatt 29 juni 2022 23:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Insatserna för att hålla våra sjukhus rena och säkra är otroligt viktiga för att vi ska kunna garantera arbetsmiljön för våra anställda och patientsäkerheten för våra patienter. 

Vi gör nu riktade satsningar på lokalvården för att främja arbetsmiljön och förebygga byggnadsrelaterad ohälsa på våra tre länssjukhus. Pengarna kommer gå till att stärka upp personalresurserna och till inköp av utrustning för bland annat höghöjdsdammsugning.

Lokalvårdare är en personalgrupp som, precis som vårdpersonal, fått dra ett väldigt tungt lass under pandemin. En personalgrupp som långt ifrån alltid uppmärksammats för det otroligt viktiga arbete de utför. 

Förutom ett ökat tryck på att hålla rent och minska risken för smittspridning och infektioner, har lokalvårdarna i många fall själva varit utsatta för smittorisk. 

Arbetsmiljön för vår personal på sjukhusen är ständigt aktuell. Våra arbetsplatser ska alltid vara en trygg miljö – lokalvården har här en central roll för att förebygga sjukdom och byggnadsrelaterad ohälsa.

Lokalvårdarna bidrar till ökad trygghet, hälsa och säkerhet på arbetsplatserna.

Oavsett om du är anställd, patient eller anhörig ska lokalerna vi har på våra sjukhus, hälsocentraler och sjukstugor vara rena och trivsamma att vistas i. 

Peter Olofsson (S), regionstyrelsens ordförande

Jonas Karlberg (V), regionråd med ansvar för jämställdhet och jämlikhet

Emma Lindqvist (MP), regionråd med ansvar för miljö, klimat och hållbarhet


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa