Möjliggör resor på landsbygdens villkor

Ur ett rättviseperspektiv måste de som bor på landsbygden ges möjligheter att nyttja bilen eftersom alternativ saknas.

Debatt 1 februari 2022 07:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

En landsbygdspolitik värd namnet bygger på kunskap om hur verkligheten ser ut för de människor som valt att leva och verka där. Pendlingsresor, skjutsa barn till aktiviteter, ta sig till affären och besöka sjukstugan är några exempel på när bilen behövs. Då avstånden är långa och alternativ som kollektivtrafik saknas.

Några konkreta förslag för att minska klimatpåverkan, men som ändå tar hänsyn till landsbygdens villkor:

- Staten ska kompensera de som drabbas hårdast av prishöjning av bensin och diesel.

(Förslag som lagts fram av Vänsterpartiet till finansutskottet under januari 2022).

- Påskynda utbyggnaden av laddinfrastruktur utanför städerna

- Utveckla smarta kollektiva transportlösningar, till exempel efterfrågestyrd trafik

- Säkerställ drivmedelsförsörjning i hela landet

- Investera i biogas

- Gör en översyn av reseavdragen ur ett glesbygdsperspektiv

- Subvention för att byta drivmedel

- Öka miljöbonusen för byte av fordon från fossila bränslen till el

För att begränsa fossilberoendet och den globala uppvärmningen krävs att kol, olja och naturgasanvändning minskar i en allt snabbare takt. Den nödvändiga omställningen måste ske på ett sätt som tar hänsyn till att vårt land och våra regioner ser olika ut.

Under arbetet med att fasa ut fossila drivmedel ska de speciella förutsättningar, som finns på landsbygden, tas med. 

På landsbygden behövs fortfarande bilen! 

Den behövs eftersom kollektivtrafiken inte är och inte kommer att bli fullt utbyggd. Även om bilsamhället i sin helhet för med sig många miljöproblem, är bilen helt central för landsbygden. 

En anpassning av reseavdragen efter landsbygdens villkor är rimlig. Det är det sätt som vi driver våra motorer på som inte är så smart och behöver ändras.


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa