Uppskattat statsbidrag riskerar att försvinna

Sedan 2018 har Tillväxtverket på uppdrag av regeringen betalat ut ett särskilt statsbidrag om 70 miljoner kronor per år till 39 lands- och glesbygdskommuner. Stödet är på totalt 1,76 miljoner kronor per kommun och år. I Västerbotten omfattas 10 av länets 15 kommuner av dessa viktiga utvecklingsmedel. Statsbidragets mål har varit att stärka berörda kommuners förutsättningar att utveckla näringslivet och företagsklimatet.

”Kommunerna har med hjälp av statsbidraget ökat den egna kapaciteten att utveckla företagsklimatet i samverkan med näringslivet, förbättrat service och en effektivare myndighetsutövning.”

”Kommunerna har med hjälp av statsbidraget ökat den egna kapaciteten att utveckla företagsklimatet i samverkan med näringslivet, förbättrat service och en effektivare myndighetsutövning.”

Foto: Evelina Eriksson

Debatt2024-03-11 04:30
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

I kommuner med negativ befolkningsutveckling, åldrande befolkning och långa avstånd kan det vara svårt att prioritera utvecklingsarbetet eller avsätta resurser för samverkan med andra som rör näringslivsutveckling. Statsbidraget som funnits i sex år har därför varit mycket uppskattat av berörda kommuner i Västerbotten. Det har varit en viktig förutsättning för att lands- och glesbygdskommuner ska kunna jobba mer långsiktigt och strategiskt med ett förbättrat företagsklimat och stärka sin förnyelseförmåga och utvecklingskraft för att möta samhällsomvandlingen.

Administrationen av stödet har varit föredömligt enkel och effektiv. Oberoende uppföljning och utvärdering av statsbidraget som genomförts på uppdrag av Tillväxtverket visar också på att stödet gett positiv effekt. Kommunerna har med hjälp av statsbidraget ökat den egna kapaciteten att utveckla företagsklimatet i samverkan med näringslivet, förbättrat service och en effektivare myndighetsutövning. Stödet har också̊ bidragit till bättre förutsättningar och möjligheter att samarbete med andra kommuner och aktörer samt en ökad medverkan i det regionala utvecklingsarbetet.

Det finns än så länge inga besked från regeringen om stödet kommer förlängas efter 2024 eller inte. Kommunernas arbete med utveckling, tillväxt och ett bättre företagsklimat riskerar att avstanna eller försämras om statsbidraget försvinner.

Som regionala utvecklingsnämndens ordförande i Region Västerbotten har jag därför tillsammans med den regionala utvecklingsdirektören skickat en skrivelse till landsbygdsminister Peter Kullgren om vår oro över framtiden för detta statsbidrag.

Västerbotten ska vara ett livskraftigt län och varje krona räknas för kommunerna och deras arbete för att vara en attraktiv kommun och partner i det regionala utvecklingsarbetet.