Uppsägning, är tack för hårt arbete

Läkarna, i Region Västerbotten, har slitit hårt under pandemin. Eftersom människor blir och är sjuka oberoende av arbetstider.

Debatt 28 februari 2022 16:45
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Läkarna i Region Västerbotten har, liksom många andra, slitit hårt under pandemin med många extra jour- och beredskapspass och mycket obetald övertid. 

Som tack för detta säger nu Regionen upp lokala avtal för att kortsiktigt spara några kronor. 

Eftersom förutsättningarna skiljer sig mellan olika yrkeskategorier finns möjligheter till lokala anpassningar. 2009 tecknade Västerbottens läns läkarförening och dåvarande Västerbottens Läns Landsting ett avtal. Eftersom EU:s arbetstidsdirektiv, från 2004, i praktiken innebar att läkarnas beredskapstjänstgöring bröt mot arbetstidslagen (ATL). 

Avtalet har medgett avsteg i samband med beredskap. För att underlätta att var tillgänglig under jourtid och arbeta som vanligt på dagarna. Eftersom det inte finns tillräckligt många läkare med rätt kompetens. 

Vi avstod en del av löneutrymmet 2009 för att få en något bättre beredskapsersättning. För att sänka ersättningen är detta avtal nu uppsagt. Region Västerbotten kommer dock inte kunna uppfylla kraven i ATL och samtidigt bemanna helt avgörande beredskapslinjer. 

Södra Lappland och Skellefteåområdet, där bemanningen redan är låg, kommer att drabbas mycket hårt. 

Även i Umeå, blir det problem, då också många av de högspecialiserade beredskapslinjerna redan idag drivs runt av för få individer. 

Det fungerar tack vare engagerade läkare som värnar om de verksamheter och de patienter som de jobbar med. 
 

För att få en kortsiktig besparing bortser nu Region Västerbotten från dessa patienter och verksamheter. Man hävdar att avtalet från 2009 inte innebär någon egentlig förändring i möjligheten att schemalägga. Trots att de centrala regelverk som avtalet grundas på inte har förändrats. Bemanningssituationen är inte heller bättre nu än 2009. 


VLF kräver att Region Västerbotten tar sitt ansvar gentemot befolkningen. Genom att möjliggöra lokala anpassningar som fungerar i praktiken. 

Även om det innebär att ge läkarna villkor och ersättning för sitt arbete som ibland överstiger de centrala avtalen, blir det en billigare lösning i längden. 

Vi tar vårt ansvar och jobbar det som krävs för att patienter ska få den bästa vård som går att erbjuda. 

Det vi vill ha är villkor och förutsättningar som innebär att vi inte tvingas välja mellan att följa lagen och att ta hand om våra patienter.


 
 
 
 
 
 

Ämnen du kan följa