Unga personer har en bristande tilltro till politiker

Första steget för att bli politiker är att välja parti utefter ideologi och grundläggande värderingar. Flerpartisystem med ideologiska skillnader både säkrar demokratin och förenklar till val i kommun, region, riksdag och EU.

”Vi räknar med att politiker har med sig oss i prioriteringsarbetet. De skapar stabilitet, delaktighet och förutsägbarhet. Det är en vinst för systemet så länge det följs.”

”Vi räknar med att politiker har med sig oss i prioriteringsarbetet. De skapar stabilitet, delaktighet och förutsägbarhet. Det är en vinst för systemet så länge det följs.”

Foto: Pontus Lundahl/TT

Debatt2024-05-17 04:30
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Vi samhällsmedborgare lägger vår röst på de parti som delar vår värdegrund. Vi räknar med att politiker har med sig oss i prioriteringsarbetet. De skapar stabilitet, delaktighet och förutsägbarhet. Det är en vinst för systemet så länge det följs. Problemen kommer när politiska organisationer växer ihop med tjänstepersonsorganisationer.

Carl Bildt myntade påståendet om “den enda vägens politik” under 90-tals krisen. Det var ett kritiserat uttalande men den stämmer väl överens med dagens politik i flera kommuner. Det är bra att politiker har förtroende och tar till sig förslag till beslut ifrån tjänstepersonsorganisation. Däremot att enbart ta in äskanden och fatta beslut ifrån tjänstepersonsunderlag. Det kan en kommunchef göra lika bra.

Representativ demokrati innebär att man ska representera sina väljargrupper. Om något parti skulle fått 100 procent av rösterna så köper vi argumentet att man ska ta hänsyn till hela kommunens intresse. Vilket är en demokratisk utopi. Verkligheten är att partier får mer eller mindre procent. Där ligger ansvaret att föra sina väljargruppers talan. Annars har man inte fullgjort sitt uppdrag som politiker.

Mer än varannan ung person har en bristande tilltro till politiker, Ungdomsbarometerns senaste rapport visar att 56 procent av ungdomarna helt eller delvis tappat tron att politiker klarar av att lösa problemen i Sverige. Det är både skrämmande och glädjande.
Den skrämmande delen är självklar. Däremot är det något positivt för framtiden att förtroendevalda i kommuner, regioner och riksdag kan, och bör börja tänka på andra sätt.

Kulturer kring budgetprocesser ser annorlunda ut. Däremot undrar vi hur många förslag utanför tjänstepersonsorganisationens som faktiskt vinner? Vi tror att ungdomars syn på politiker och demokrati hade varit annorlunda om de blev inbjudna i större utsträckning. Vi och politiken kan göra annorlunda i framtiden.

Det är självklart att politiker behövs, så länge de får sina intryck och åsikter utanför väggen av sitt kommunhus eller stadshus. Politik är ingen vetenskap. Det finns inget rätt eller fel i politiska prioriteringar, ideologi handlar inte om kunskap, erfarenhet eller enda vägens politik. Ideologi handlar om värdegrund vilka väljargrupper som ska representerar. 

Nu ställer vi frågan till alla politiker i Västerbotten. Vilka väljare representerar du?