Ung Omsorg kan locka fler till omsorgsyrket

Kompetensförsörjningen är en av vår tids stora utmaningar. Äldreomsorgen är definitivt inget undantag, där ser vi stora rekryteringsbehov och behöver göra allt vi kan för att locka och behålla personal.

”Ung Omsorg är ett gott exempel på hur en kommun konkret kan arbeta för att stärka kompetensförsörjningen och locka in nya medarbetare i omsorgen.”

”Ung Omsorg är ett gott exempel på hur en kommun konkret kan arbeta för att stärka kompetensförsörjningen och locka in nya medarbetare i omsorgen.”

Foto: Gorm Kallestad/TT

Debatt2023-08-30 19:30
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Det är viktigt inte minst för att möta de demografiska utmaningarna som vi står inför men en åldrande befolkning. En viktig del för att möta utmaningarna är att göra vård- och omsorgsyrkena mer attraktiva och locka in fler unga för att möta upp framtidens behov.

Med anledning av det lämnade Moderaterna i Norsjö in ett förslag om att söka samarbete med Ung Omsorg. Vi kan glatt konstatera att den motionen fick bifall på senaste kommunfullmäktige i Norsjö.

Ung Omsorg startade 2007 och finns idag på fler 200 särskilda boenden landet runt.Ungdomar anställs för att på helger och skollov praktisera inom äldreomsorgen. Arbetsuppgifterna handlar om att tillsammans med äldre delta i sociala aktiviteter som att spela sällskapsspel, måla, läsa, fika eller ta promenader.

Idén med verksamheten är att minska den ofrivilliga ensamheten bland de äldre och skapa generationsöverskridande möten. Men också att ge de äldre guldkant på tillvaron och inspirera ungdomarna till ett framtida arbete i vårdsektorn. Verksamheten har blivit väldigt uppskattad både av de äldre och ungdomarna själva i de kommuner där det finns. Ung Omsorg har uppvisat goda resultat där 32 procent av tidigare anställda uppger att de arbetar eller studerar inom vård och omsorg eller planerar att göra det inom kort.

Ung Omsorg är ett gott exempel på hur en kommun konkret kan arbeta för att stärka kompetensförsörjningen och locka in nya medarbetare i omsorgen. Därför Moderaterna i Skellefteå har fångat upp idén och föreslagit att även Skellefteå kommun ska söka samarbete med Ung Omsorg. Vi hoppas att den politiska majoriteten i Skellefteå kan vara lika pragmatiska som kamraterna i grannkommunen, så att de bifaller förslaget.

De utmaningar som Norsjö har med att få fungerade sommarscheman och locka personal till äldreomsorgen är inte unikt. Läget är detsamma i Skellefteå och stora delar av övriga landet. Därför behöver kommunerna arbeta aktivt och strategiskt för att hitta nya sätt att locka nya medarbetare. Där spelar de moderata initiativen en viktig roll för att bidra med nytänk i en socialdemokratiskt präglad bygd.

Tillsammans jobbar Moderaterna över kommungränserna för att skapa ett attraktivt Västerbotten!