Umeå universitet satsar på Skellefteå

"Nu med start i veckan kan Umeå universitet också erbjuda en treårig yrkeslärarutbildning på Campus Skellefteå."
"Nu med start i veckan kan Umeå universitet också erbjuda en treårig yrkeslärarutbildning på Campus Skellefteå."

Den pågående industrialiseringen och samhällsomvandlingen i Väster- och Norrbotten kräver fler människor och mer kompetens. Attraktiva livsmiljöer och relevanta utbildningar blir då viktiga byggstenar. Umeå universitet spelar en avgörande roll i det arbetet.

Debatt 18 januari 2023 09:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

När Umeå universitet etablerades år 1965 var en målsättning att försörja norra Sverige med utbildning baserad på forskningsbaserad kunskap. En färsk kartläggning av utbildningsbakgrunden bland akademiker i Väster- och Norrbotten, genomförd av Centrum för regionalvetenskap vid Umeå Universitet (CERUM), visar att detta har åstadkommits. 

Tre av fyra högskoleutbildade på Västerbottens arbetsmarknad har en examen från Umeå universitet och andelen i Norrbotten är en av fyra. Även bland högskoleutbildade i Arvidsjaur och Arjeplog är Umeå universitet det viktigaste lärosäten.

Andelen högskoleutbildade med examen från Umeå universitet är särskilt hög i kommuner med många anställda inom offentlig sektor eller med behov av ekonomer och samhällsvetare. Kommuner med fokus inom tillverkningsindustrin har däremot större andelar av personer med examen från LTU. 

Detta kan till exempel ses i Skellefteå där 25 procent har examen från LTU. Cirka 60 procent av alla högskoleutbildade, alltså något lägre än länets genomsnitt, har examen från Umeå universitet och samtidigt kan det noteras att utbyggnaden av tekniska utbildningar på Umeå universitet också speglas positivt i arbetsmarknadsstatistiken.

I en analys av de studenter som tog examen på de största utbildningarna 2018 kan man se att sju av tio flyttar från Umeå efter examen, och kommunerna i Västerbotten och Norrbotten är viktiga destinationer. När det gäller Skellefteå är det faktiskt fler tidigare umebor som väljer Skellefteå efter studierna än tvärtom.

Lärarutbildning är ett av Umeå universitets viktiga bidrag till den regionala kompetensförsörjningen; 8 av 10 lärare i Västerbotten är utbildade vid Umeå universitet. Nu med start i veckan kan Umeå universitet också erbjuda en treårig yrkeslärarutbildning på Campus Skellefteå. Utbildningsprogrammet fyller ett stort behov och förhoppningen är att studenterna som nyutbildade lärare snart själva kan bidra till att forma yrkeskunniga medarbetare för ett expansivt samhälle i snabb förändring.

Umeå universitet och Skellefteå kommun har sedan en tid tillbaka en överenskommelse att samarbeta kring strategisk kompetensförsörjning, och det är glädjande att detta samarbete också har resulterat i denna nya utbildning som nu drar igång!


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa