Tuffa prioriteringar för en god hälso- och sjukvård

"Ett växande län medför nya möjligheter, och nya krav. Vi vill ta vara på utvecklingen och ser positivt på de utmaningar regionen står inför.”
"Ett växande län medför nya möjligheter, och nya krav. Vi vill ta vara på utvecklingen och ser positivt på de utmaningar regionen står inför.”

Västerbotten har till stor del en välfungerande hälso- och sjukvård i en utvecklande region. Samtidigt finns det delar som oroar.

Debatt 13 november 2023 05:30
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Allvarliga problem som ett ökat missnöje på grund av växande vårdköer, brist på rätt utbildad vårdpersonal och Folktandvården som inte kan tillgodose de vuxnas tandvårdsbehov. Det underminerar förtroendet för regionen. Missnöjet är stort när det gäller arbetsmiljön inom vården och löner som ligger under genomsnittet. Vi ser konsekvenser av detta i form av akut brist på vårdplatser och nedstängning av vissa verksamheter.

Regionen har inte sparat under de goda åren utan har i stället en stor låneskuld. Det är effekten av en ansvarslös politik som har skjutit upp nödvändiga åtgärder till framtida generationer. Det rödgröna styret har länge lovat satsningar med pengar de inte har haft. För att skydda kärnverksamheten och stimulera tillväxt krävs omställning till en balanserad ekonomi under de kommande åren.

Vi har beslutat att minska administrationen för att frigöra resurser till vården. Vi bedömer att det handlar om 220 tjänster som måste bort. Tyvärr räcker det inte, utan vi måste även höja avgifterna så att de är mer i nivå med resten av landet. Vi föreslår kostnadsreducerande åtgärder på över 500 miljoner. Trots kraftfulla åtgärder landar vår budget på ett resultat på -264 miljoner. Motsvarande siffra för den rödgröna majoriteten är -437 miljoner.

Alliansen prioriterar för att kunna investera i vårdpersonal. Detta för att kunna hålla vårdavdelningar öppna, skapa en sammanhängande primärvård och ha året runt öppna förlossningar i länet. Bättre förutsättningar för de vårdnära cheferna behövs. En förändring är införandet av tre sjukhuschefer på respektive sjukhus.

Arbetsmiljön måste förbättras för att regionen ska kunna bli en attraktiv arbetsgivare. Karriärvägar måste skapas, ledarskapet måste stärkas och fortbildning måste prioriteras. Åtgärder för att bemöta den psykiska ohälsan måste stärkas.

Ett växande län medför nya möjligheter, och nya krav. Vi vill ta vara på utvecklingen och ser positivt på de utmaningar regionen står inför. Genom tuffa men nödvändiga prioriteringar kan vi vända utvecklingen. För att det ska vara möjligt krävs en politisk vilja att utveckla och förbättra sjukvård och regional utveckling i hela länet.


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa