Trygga kompetensförsörjningen för framtiden

Skellefteå är vi inne i en spännande samhällsomvandling.
Skellefteå är vi inne i en spännande samhällsomvandling.

Med framväxten av tusentals nya arbetstillfällen blir kompetensförsörjningen en central fråga.

Debatt 10 november 2020 05:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

I Skellefteå, vår kommun, är vi inne i en spännande samhällsomvandling där tillväxten väntas nå oanade höjder.

Vi socialdemokrater har jobbat hårt för att landa stora etableringar. Nu ser vi resultat av det arbetet.

Nya stora företag växer fram. Vilket är både roligt och utmanande.

Med framväxten av tusentals nya arbetstillfällen, under några år framöver, blir kompetensförsörjningen en central fråga i både vår kommun och i Skellefteå kommuns egna verksamheter.

Ska kommunen klara av att även fortsättningsvis leverera en trygg välfärd till sina samhällsmedborgare behöver kompetensförsörjningen säkras.

En viktig del i det är att säkerställa trygga anställningar. Det bidrar både till att kunna behålla medarbetare och utöka antalet anställningar inom de yrken där det finns ett rekryteringsbehov nu och i framtiden.

Det är också en viktig jämställdhetsfråga. Vi vet att fler kvinnor än män fastnar i otrygga anställningar. Det leder till att kvinnor många gånger inte kan leva och verka på samma premisser i samhället som män.

Inför valet 2018 skrevs en överenskommelse mellan Kommunal Västerbotten och Socialdemokraterna Västerbotten med syftet att under mandatperioden arbeta för att minska de otrygga anställningarna.

Överenskommelsen kan sammanfattas i tre punkter:

- Alla anställningar ska i grunden vara tillsvidare.

- Allmänna visstidsanställningar ska inte användas och timanställningarna ska minimeras.

- Heltid som norm ska vara verklighet utan att det sker på bekostnad av arbetsmiljön för de anställda.

Nu utvärderar vi socialdemokrater hur genomförda beslut och insatser fallit ut, samt vad som ytterligare behöver göras för att säkra trygga anställningar.

Till vår glädje ser vi nödvändiga nationella beslut som tillför resurser till vår kommun.

Med kloka beslut lokalt har vi goda förutsättningar att genomföra överenskommelsen, säkra kompetensförsörjningen och därmed också en trygg välfärd och service till våra samhällsmedborgare. Både nuvarande och hitflyttande.

Ämnen du kan följa