Förlossningsvård ska vara öppet även på sommaren

Sverige är ett av de länder som har lägst mödradödlighet i världen, men förlossningsvården saknar på många håll resurser

Att vänta- och föda barn ska vara tryggt och säkert. Mödravården och förlossningsvården ska vara tillgänglig med kompetent personal. Rätten till en säker förlossning ska vara en självkla

Att vänta- och föda barn ska vara tryggt och säkert. Mödravården och förlossningsvården ska vara tillgänglig med kompetent personal. Rätten till en säker förlossning ska vara en självkla

Foto: Christine Olsson/TT

Debatt2022-03-21 06:30
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Det är många blivande mammor som känner oro kring sin förlossning. Många funderar på om de kommer få plats eller om de kommer att hinna fram till sin enhet i tid. 

Alltför många mammor vittnar om förlossningsskador som begränsar deras liv. Så ska det inte vara.

Att vänta- och föda barn ska vara tryggt och säkert. Mödravården och förlossningsvården ska vara tillgänglig med kompetent personal. Rätten till en säker förlossning ska vara en självklarhet. 

Det är därför fint att regeringen har gett socialstyrelsen i uppdrag att förbättra förlossningsvården på olika sätt. 

Insatser för bättre arbetsmiljö och fler kompetenta barnmorskor är ett sätt. 

Men, det ska också göras genom att till exempel kartlägga och analysera förutsättningar för olika arbetssätt, som finns för att säkerställa en trygg och säker vård i förlossningssituation. Samt genom att förbereda och stödja implementeringen av nationella riktlinjer för förlossningsvården. 

Och genom att identifiera behov av strategiska insatser inom hälso- och sjukvårdens område - med fokus på kvinnors sexuella och reproduktiva hälsa.

Regionfullmäktige för region Västerbotten har tydligt pekat ut att vi ska ha tre förlossningskliniker i länet, Lycksele, Skellefteå och Umeå - även på sommaren. 

Så vill vi, socialdemokrater, också att det ska se ut. 

I region Västerbotten, såväl som i hela vårt avlånga land, har förlossningsvården den senaste tiden präglats av en rad utmaningar, däribland svårigheter relaterade till kompetensförsörjning.

Kompetensförsörjningen av barnmorskor inom förlossningsvården är i vårt län såväl som i hela Sverige en stor utmaning.

Det glädjer oss därför att majoriteten i region Västerbotten nu har föreslagit ett permanent tillskott till förlossningsvården på 8 miljoner kronor. 

Det är pengar som kommer kunna användas till viktiga satsningar för att region Västerbotten ska kunna skapa landets bästa förlossningsvård. 

Malin Berglund, ordf Skellefteå S - kvinnor

Felicia Lundmark, vice ordf Skellefteå S - kvinnor

Susanne Dufvenberg, kassör Skellefteå S - kvinnor och regionfullmäktigeledamot