Tre konkreta förslag för en inkluderande skola

Varannan elev med autism når inte målen i skolan, på högstadiet är andelen ännu större. Vi kan inte fortsätta ha en skola som inte ger alla elever möjlighet att lyckas. Västerbottens skolpolitiker måste ta sitt ansvar och skapa en skola som är tillgänglig för alla.

"Se till att principen om universell utformning finns med som ett krav vid ny- och ombyggnation för att skapa avskalade miljöer som minskar mängden sinnesintryck, har ljudisolering och ger utrymmen för återhämtning."

"Se till att principen om universell utformning finns med som ett krav vid ny- och ombyggnation för att skapa avskalade miljöer som minskar mängden sinnesintryck, har ljudisolering och ger utrymmen för återhämtning."

Foto: Jessica Gow/TT

Debatt2023-02-20 07:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Närmare 18 000 elever går ut årskurs nio utan behörighet till gymnasiet visar Skolverkets statistik. Elever med autism osynliggörs i den officiella statistiken, men Autism Sveriges egen skolenkät från 2022 visar att hela 59 procent av eleverna med autism på högstadiet inte når upp till godkänt i svenska, engelska och matematik eller i något av ämnena.

Vi vet att det varje skoldag finns tusentals engagerade anställda på skolor i Västerbotten som gör ett fantastiskt arbete för barn med autism. Samtidigt vittnar många i skolans värld om att det är för många elever i en klass och att lärare inte hinner ge stöd till alla som behöver det. Vår skolenkät visar också att det på många håll fortfarande är för låg kunskap om autism och att skolmiljön i sig brister i anpassning.

När nu Sveriges nyvalda skolpolitiker finns på plats i Västerbottens utbildningsnämnder uppmanar vi er att använda denna mandatperiod till att skapa en tillgänglig skola för alla och ge rektorer och skolpersonal de förutsättningar som krävs för att möta elevers individuella behov.

Autism Sverige har tre konkreta förslag till landets skolpolitiker:

1. Utbilda rektorerna i autism. Rektorerna på kommunens skolor ska ha tillräcklig kunskap om autism för att kunna organisera, planera och resursfördela stödet till elever med autism.

2. Skapa tillgängliga och inkluderande lärmiljöer. För en del elever med autism kan en plats i särskild undervisningsgrupp eller resursskola vara helt avgörande. För andra kan en vanlig klass fungera bra om skolan gör anpassningar på rätt sätt. För det krävs kompetens och flexibla lösningar som tar hänsyn till individens behov och ger stöd som kompenserar för elevens svårigheter.

3. Bygg autismvänliga skolor. Fram till år 2026 ska cirka 1 400 förskolor och skolor byggas i Sverige. Se till att principen om universell utformning finns med som ett krav vid ny- och ombyggnation för att skapa avskalade miljöer som minskar mängden sinnesintryck, har ljudisolering och ger utrymmen för återhämtning.

Skolpolitiker - nu är det hög tid att ge Västerbottens cirka 600 skolbarn med autism möjlighet att delta i samhället på samma villkor som alla andra.