Trafikverket är redo för Norrbotniabanan

Regeringen har beslutat att delen mellan Umeå och Skellefteå ska byggas. Det gäller fortfarande, skriver Helena Eriksson, regional direktör på Trafikverket.
Regeringen har beslutat att delen mellan Umeå och Skellefteå ska byggas. Det gäller fortfarande, skriver Helena Eriksson, regional direktör på Trafikverket.

Vår inriktning är att hela Norrbotniabanan ska byggas, från Umeå till Luleå.

Debatt 19 januari 2021 05:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Trafikverket har inte fattat något beslut om att stoppa byggandet av Norrbotniabanan.

Tvärtom, vi bygger för fullt i Umeå. Vår inriktning är att hela Norrbotniabanan ska byggas, från Umeå till Luleå.

- Mellan Umeå och Dåva pågår två stora arbeten. Vi schaktar jord och vi bygger nya järnvägsbroar. Vi anlägger ersättningsvägar och drar om elledningar.

- Under 2021 ska vi bygga anslutningar från Norrbotniabanan till järnvägen mot Vännäs, göra ytterligare mark- och anläggningsarbeten och bygga en järnvägstunnel genom Ersmarksberget, Umeå.

- Mellan Dåva och Skellefteå är järnvägsplanerna klara för att fastställas under 2021.

- Vi ska göra ytterligare projekteringsarbeten för hur järnvägen mellan Dåva och Skellefteå ska utformas.

- Vi ska göra kompletterande geotekniska undersökningar inom kommunerna Skellefteå, Robertsfors och Umeå.

Trafikverket har lämnat in ett inriktningsunderlag till regeringen. Detta är ute på remiss där kommuner, regioner och andra berörda har möjlighet att lämna synpunkter.

Inriktningsplaneringen är ett första steg mot en ny nationell plan för infrastrukturen som ska börja gälla 2022.

Vi tar fram en sådan inriktningsplanering vart fjärde år. Huvudsyftet är att ge ett underlag för ekonomiska ramar och vägledning kring möjliga åtgärder i transportinfrastrukturen för den kommande infrastrukturpropositionen.

I inriktningsplaneringen tittar man på olika trender och lyfter fram olika behov. Men vi pekar inte ut specifika projekt.

Inte någonstans har vi sagt att Trafikverket vill stoppa bygget av Norrbotniabanan.

Det är kostsamt att bygga nya vägar och järnvägar – och det tar tid. Vi måste också se till att det finns pengar att ta hand om och underhålla de järnvägar och vägar som vi redan har.

Utrymmet för nya investeringar i infrastrukturen är begränsat vilket Trafikverket varit tydliga med.

Regeringen har beslutat att delen mellan Umeå och Skellefteå ska byggas. Det gäller fortfarande.

Däremot vet vi inte när vi får pengar för att bygga sträckan Skellefteå–Luleå- Vi måste först invänta riksdagens beslut utifrån regeringens infrastrukturproposition.

Det är regeringen som beslutar om hur mycket pengar Trafikverket får och vilka objekt som ska genomföras.

Vi är redo.

Ämnen du kan följa