Tillsätt en ny strandskyddsutredning

En verklig reformering av strandskyddet skulle möjliggöra, inte minst för landsbygdskommuner, att skapa attraktiva boendemiljöer.

Miljöpartiet har dribblat bort Centerpartiet i strandskyddsfrågan, skriver bland andra Micaela Löwenhöök (M), vice ordförande i bygg- och miljönämnden i Skellefteå.

Miljöpartiet har dribblat bort Centerpartiet i strandskyddsfrågan, skriver bland andra Micaela Löwenhöök (M), vice ordförande i bygg- och miljönämnden i Skellefteå.

Foto: Fredrik Sandberg/TT Nyhetsbyrån

Debatt2021-11-15 05:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Miljöpartiet har dribblat bort Centerpartiet i strandskyddsfrågan.

Om Centerpartiet var ett riktigt landsbygdsparti borde man i stället stötta Moderaternas budgetförslag. Vi skjuter till 15 miljoner kronor för att snabbt utreda hur det generella strandskyddet kan avskaffas.

I december i fjol presenterades en statlig utredning om strandskyddet. Utredningens förslag visar vad som händer när två parter med vitt skilda åsikter försöker komma överens. Centerpartiet vill minska strandskyddet och Miljöpartiet stärka det.

I detta fall drog Miljöpartiet det längsta strået.

Den stora föreslagna förändringen är att kommuner ska kunna ansöka om att få strandskyddet hävt i landsbygdsområden. Det ska dock bara vara möjligt där tillgången på obebyggd mark är god och där efterfrågan på mark för bebyggelse samtidigt är låg.

I tillägg ska området inte vara av särskild betydelse för något av strandskyddets syften. Om dessa kriterier är uppfyllda ska de nya reglerna, som innebär att strandskydd kan hävas, tillämpas varsamt.

Sammantaget innebär det att strandskyddet endast kommer att kunna hävas om intresset för att bygga i området är lågt.

Moderaterna vill avskaffa det generella strandskyddet. Vi tror att kommunen är bättre lämpad än länsstyrelsen att fatta beslut rörande strandskyddet. Vi föreslår därför att kommunerna ska få möjlighet att själva peka ut sjöar och vattendrag där strandskydd ska gälla.

En verklig reformering av strandskyddet skulle möjliggöra, inte minst för landsbygdskommuner, att skapa attraktiva boendemiljöer och på så sätt kunna behålla och locka till sig nya invånare.

Det är av yttersta vikt att pengar avsätts för att skyndsamt tillsätta en ny utredning. Utredningen ska titta på hur det generella strandskyddet kan avskaffas och ersättas med en möjlighet för kommunerna att skapa strandskyddsområden i de fall de finner det påkallat.

Nu har Centerpartiet tagit ställning för ett förstärkt strandskydd och därmed minskat förutsättningarna för stärkt utveckling på landsbygden. Ett parti som står upp för landsbygden skulle i stället stötta Moderaternas budget, med omfattande satsningar på landsbygden och på företagande, men också en satsning på att avskaffa det generella strandskyddet.