Tillsätt en kommission för jämlik vård och omsorg nu

Du ska kunna få bra vård och omsorg oavsett var du bor. Men skillnaderna är i dag stora. Nu måste en nationell kommission ta tag i ojämlikheterna.

”Skillnaderna inom vården och omsorgen är välkända och har funnits länge. Nu riskerar det ekonomiskt pressade läget i regioner och kommuner, i kombination med den ökande bristen på personal, att fördjupa klyftorna.”

”Skillnaderna inom vården och omsorgen är välkända och har funnits länge. Nu riskerar det ekonomiskt pressade läget i regioner och kommuner, i kombination med den ökande bristen på personal, att fördjupa klyftorna.”

Foto: Petra Älvstrand

Debatt2024-03-04 04:30
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Var du bor, din utbildning samt om du är kvinna eller man avgör vilken vård och omsorg du får. Det är oacceptabelt. För enligt lagstiftningen ska både hälso- och sjukvården och äldreomsorgen vara jämlik.

Skillnader syns på en rad områden. Patienterna i Västerbotten betalar till exempel dubbelt så mycket för ett läkarbesök i primärvården, 300 kronor, som i vissa andra regioner. Detta efter en stor höjning vid årsskiftet.

I Region Västerbotten har också hela 19 procent av patienterna väntat längre än vårdgarantins tredagarsgräns på en medicinsk bedömning i primärvården. I Region Stockholm är andelen fyra procent. Detta enligt statistik för januari 2024 från Sveriges kommuner och regioner, SKR.

Möjligheten att få en trygg äldreomsorg skiljer såväl över landet som inom länet. I Sorsele får äldre med hemtjänst besök av i genomsnitt åtta olika personal på två veckor, men i Skellefteå, Vilhelmina och Vindeln är antalet 17. Det visar ny statistik från kommundatabasen Kolada. Ständigt nya ansikten från hemtjänsten gör att du inte lär känna personalen och gång på gång måste förklara hur du vill ha hjälpen.

Skillnaderna inom vården och omsorgen är välkända och har funnits länge. Nu riskerar det ekonomiskt pressade läget i regioner och kommuner, i kombination med den ökande bristen på personal, att fördjupa klyftorna. Därför måste vi ta tag i problemen här och nu. SKPF Pensionärerna har två uppmaningar:

• Regeringen måste tillsätta en nationell kommission som ser över hur de stora skillnaderna i sjukvården och äldreomsorgen kan minska. Fokus borde vara på att snabbt ta fram åtgärder så att alla kan få vård och omsorg på lika villkor. Vi behöver inte en till utredning av problemen – nu krävs handling.

• Region Västerbotten och kommunerna i länet behöver använda den statistik och de jämförelser som finns för att hitta sätt att göra vården och omsorgen mer jämlik.

En helt avgörande byggsten i arbetet med att minska skillnaderna är att säkra en likvärdig tillgång av kompetent personal över hela landet. Det är också viktigt att den nära vården, till exempel hälso- och vårdcentraler, får mer resurser.

Nu måste år efter år av ojämlikhet få ett slut.