Tillsammans skapar vi en vård i världsklass

Det finns en stor trygghet i att snabbt komma i kontakt med vården.
Det finns en stor trygghet i att snabbt komma i kontakt med vården.

Den moderna vården låter dig som patient ta större ansvar för din egen vård, om du vill och kan.

Debatt 18 november 2020 05:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Köer i vården är ingenting som går att köpa eller prata bort.

Ingen ska vid sjukdom behöva vänta på behandling eller lindring.

Vi socialdemokrater jobbar för att alla i Västerbotten ska ha tillgång till högkvalitativ vård när de behöver det.

Det finns en stor trygghet i att snabbt komma i kontakt med vården och få ett besök inbokat.

I dag är det alltför få som känner den tryggheten. Vi tar deras oron på allvar och tar därför strid för en mer tillgänglig vård i hela Västerbotten. Vi behöver se till att alla länsbor enklare och snabbare får rätt vård.

Innan coronapandemin var vi på god väg. Nu måste vi kraftsamla för att fortsätta den utvecklingen. Den socialdemokratiskt ledda regeringen har kraftigt ökat de generella statsbidragen och gett oss goda förutsättningar.

Men det finns fortfarande utmaningar. En är bristen på personal.

Det betyder att vi måste göra förändringar i vårt arbetssätt för att fler ska kunna få vård snabbare.

Den moderna vården skapas tillsammans. Du som medborgare, patient och närstående är medskapare av vården. Tillsammans tar vi ansvar för en sjukvård i världsklass där patienter kan vara mer delaktiga och involveras i sin vård.

Det handlar till exempel om att skapa enkla kontaktvägar in i vården. Du kunna boka och ändra tid via din telefon.

Att patienter efter ett vårdmöte ska veta vilken nästa insats är och när den ska genomföras. Det handlar också om att ta tillvara patienters och närståendes erfarenheter och kunskaper även i utformningen av sjukvården.

Den moderna vården låter dig som patient ta större ansvar för din egen vård, om du vill och kan.

På så sätt kan vi en säkerställa god och jämlik vård för sårbara grupper och de med störst behov av vård och omsorg.

För att det ska bli lika, måste vi göra olika.

Vår uppgift är att ge goda förutsättningar för ett möte där patienten känner sig trygg och kan få rätt vård i rätt tid. 

Coronapandemin har tydligt visat hur sårbar sjukvården är när den splittras på många privata aktörer. Moderatledda Region Stockholm är ett exempel på det.

Många börjar nu inse att dessa privatiseringar inte är effektiva.

Vi socialdemokrater tänker inte medverka till privatiseringar av länets sjukvård. Vi är övertygade om att en samlad och sammanhållen vård tillsammans med patienter, närstående och medborgare är bättre, effektivare och tryggare.

Ämnen du kan följa