Tidigare diagnoser minskar lidande och kostnader

2014 uppgick kostnaden för patienter med ledgångsreumatism till drygt fyra miljarder kronor.

Debatt 14 oktober 2020 05:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Omkring 75 000 personer i Sverige lever med ledgångsreumatism.

Det kan leda till nedsatt arbetsförmåga, ökad risk för hjärt-kärlsjukdom och ett kortare liv.

Tack vare forskningens framsteg finns det i dag effektiva behandlingar. Samtidigt dröjer diagnosen ibland för länge, vilket är illavarslande eftersom tidig diagnos är viktig för att få ett så bra resultat som möjligt av behandling.

Vi uppmanar regionerna att verka för att ge alla patienter en diagnos inom de 20 veckor som rekommenderas i de nationella riktlinjerna. Och helst ännu tidigare för att minska lidande, sjukskrivningar och sjukvårdskostnader.

Reumatism är ett samlingsnamn för omkring 200 olika sjukdomar. En av de vanligaste är ledgångsreumatism som uppstår när kroppens eget immunförsvar angriper och bryter ner leder.

Omkring 75 000 personer i Sverige lever med sjukdomen som är upp till tre gånger vanligare bland kvinnor än böand män.

De drabbade har en ökad risk för att drabbas av hjärt-kärlsjukdomar. Livslängden riskerar att förkortas om inte sjukdomen kontrolleras tidigt och effektivt.

Utöver ett stort mänskligt lidande leder reumatiska sjukdomar ofta till omfattande samhällskostnader eftersom de drabbade får nedsatt funktionsförmåga.

2014 uppgick kostnaden för patienter med ledgångsreumatism i Sverige till drygt fyra miljarder kronor.

Olika biologiska läkemedel har visat sig ha mycket god effekt. Ett exempel är TNF-hämmare där uppföljningar visat att behandling inom fem år efter sjukdomsdebuten mer än fördubblar chansen att återfå arbetsförmågan.

Forskningen har även visat att patienter med ledgångsreumatism som får en effektiv behandling inte löper högre risk för hjärt-kärlsjukdomar än den övriga befolkningen.

Låt oss dra största möjliga nytta av de behandlingar som forskning och utveckling har gett oss.

Vi uppmanar regionerna att ge alla patienter som misstänks lida av ledgångsreumatism möjlighet till en snabb diagnos och en effektiv behandling – oavsett var i landet man bor.

På så sätt kan vi både minska lidande och kostnader och samtidigt skapa jämlik vård.

Kommentera
Läs mer!

Nu ska livmoderhalscancer utrotas – fler västerbottningar erbjuds gratis vaccin • Här är alla som omfattas

Nu ska livmoderhalscancer utrotas – fler västerbottningar erbjuds gratis vaccin • Här är alla som omfattas

Debatt: Vaccinera och skydda dig mot säsongsinfluensan

Vaccinera och skydda dig mot säsongsinfluensan
Visa fler
Ämnen du kan följa