Tänk på EU, men mest på Sverige

Jag tänker på det EU-val som vi har framför oss. För många ett val som är svårt att relatera till. Frågan om vad EU egentligen spelar för roll för oss som bor i Sverige är den fråga jag möter mest.

”Med tiden som gått sedan vi inträdde i EU har institutionens mandat vuxit. Där Sverige en gång hade möjligheten att välja själva ser vi nu en verklighet där EU-schabloner växer sig tätare.”

”Med tiden som gått sedan vi inträdde i EU har institutionens mandat vuxit. Där Sverige en gång hade möjligheten att välja själva ser vi nu en verklighet där EU-schabloner växer sig tätare.”

Foto: Fredrik Persson / TT

Debatt2024-03-18 04:30
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Och för att vara rent krass: Sverige är en liten medlemsstat inom EU, vi kommer inte kunna ta alla principiella strider. Då blir det särskilt viktigt för oss som parti att ta strid för de frågor som verkligen är av särskilt intresse för Sverige. Skogen och malmen byggde detta land, och gör det fortfarande. Dessa frågor får svenska EU-politiker aldrig vika en tum på.

Med tiden som gått sedan vi inträdde i EU har institutionens mandat vuxit. Där Sverige en gång hade möjligheten att välja själva ser vi nu en verklighet där EU-schabloner växer sig tätare. Detta tar sig form främst genom EU:s gemensamma miljölagstiftningar. Jag kan, utan att överdriva, hävda att one-size-does-not-fit-all. Ändå är det just detta som händer.

Svensk export av mineral och mineraloljor står för 30 procent av den totala exporten. Papper och skogsvaror 10 procent. Det är tårtbitar av vårt lands yttersta intresse, inte smulor, rejäla tårtbitar. Den svenska EU-politiker som inte gör allt i sin kraft för att skydda dessa värden och industrier skyddar inte heller svenska intressen.

Svensk basindustri, med skogs- och gruvnäringen i spetsen, håller på att kvävas. Det är orealistiskt att ha en standardiserad industriell politik inom EU. Av den enkla anledningen att våra förutsättningar är, och alltid kommer vara, helt unika. Ingen annan medlemsstat inom EU har den tillgång till fossilfri energi, land och vatten samt glesbefolkade miljöer som vi. Ändå ska nationer med kol- och saltgruvor behandlas lika som nationer med fossilfria koppargruvor. Det är inte rimligt.

Att döma av den senaste mandatperioden har inte alla svenska EP-parlamentariker just svenska intressen för sina ögon. Tvärtom, har vi flera exempel där svenska politiker röstat i rak motsats till svenska företags och markägares intressen. Ingen svensk medborgare kan väl mena att svenska politiker ska bege sig till Bryssel för att sälja bort vår äganderätt och konkurrenskraft? Det är precis här jag och Moderaterna vill stå. På svenskars sida.

Moderaterna vill mota ogenomträngliga miljölagstiftningar i grind. EU borde lära av svensk basindustri istället för att kväva den. Mitt och Moderaternas uppdrag är att prioritera rösten för svensk konkurrenskraft, den konkurrenskraft som för oss i Sverige borde väga tyngst.