Ta vara på kraften och kompetensen hos vårdpersonalen

Genom att bygga en organisation som litar på personalens kunskap kommer vården att bli bättre.

Debatt 27 november 2021 12:15
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Två tredjedelar av vårdpersonalens arbetstid ägnas inte åt patientarbete.

Detta enligt en avhandling från 2019.

I stället går tiden till administration, dokumentation, möten och e-post.

Samtidigt ökar vårdpersonalens stress. Patienterna blir fler.

Ska vi komma tillrätta med detta måste vi göra det lättare för personalen att utföra sitt arbete.

Kunskap byggs av data som kräver administration. Insamling av data är basen för kvalitets- och patientsäkerhetsarbete, ökad kunskap och forskning. Mycket av detta är givetvis nödvändigt, men kan ske på olika sätt.

Coronapandemin är ett lysande exempel på hur snabbt sjukvården kan omvandla ny kunskap, nästan i realtid, för att justera och utveckla vården av de som drabbades i covid-19. Och därmed rädda liv och förkorta vårdtiderna.

Under pandemin, vid sidan av att använda ny kunskap och rädda patienter, förekom något av ett fullskaligt test av tillitstyrning.

Målen var tydliga: bekämpa pandemin och rädda liv.

Hur arbetet lades upp beslutades lokalt. Politiker och administratörer fokuserade på att stödja och tillsätta resurser. Mycket administration som inte berörde kärnuppdraget pausades, eller som vi vill se det utmanades.

Miljöpartiet vill, som ett led i en mer tillitsbaserad styrning, ge vårdpersonal möjligheten att utmana ”systemet” om de som jobbar på ”golvet” upplever att en rutin eller en administrativ uppgift inte tillför något mervärde för patienterna.

Visar det sig att den kan strykas eller automatiseras ska detta göras omgående för att frigöra mer tid för patientarbete. Det bör omfatta alla nivåer, från statens myndigheter till regionernas och kommunernas administrativa rutiner.

Vi miljöpartister är övertygade om att personal som får mer tid till det man utbildat sig för, som att utreda, behandla och vårda patienter, men också möjlighet att vara delaktig i att driva utvecklingen av vården framåt, kommer känna sig mer tillfredsställda med sitt arbete.

Utbildning, forskning och att hitta sätt att förebygga och samverka på bästa möjliga sätt behöver det också finnas utrymme för.

Om vårdpersonalen kan utmana politiker, tjänstepersoner och de komplexa system vi tillsammans har skapat så kan vi bygga vidare och utveckla tilliten. Region Norrbotten måste ta vara på erfarenheterna av pandemin och lita på medarbetarnas kompetens.

Att införa en mer tillitsbaserad styrning, där vi litar på professionen, kommer att ligga högt upp på Miljöpartiets dagordning efter valet.

Genom att bygga en organisation, som litar på personalens kunskap, kommer vården att bli bättre och Region Norrbottens attraktivitet som arbetsgivare att öka.


 
 
 
 
 
 

Ämnen du kan följa