Sveriges bönder är livsviktiga för beredskapen

Det är ett nationellt intresse att värna de svenska bönderna.

Debatt 5 september 2021 10:12
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Livsmedelsförsörjningen är grundläggande för att ett samhälle ska kunna fungera i såväl fredstid som i kris eller krig.

Det är således ett nationellt intresse att värna de svenska bönderna.

Sveriges självförsörjning av livsmedel är bland de lägsta i Europa och fortsätter att sjunka på grund av dålig lönsamhet.

Enligt Jordbruksverket ligger vår självförsörjning i realiteten under 50 procent.

Moderaterna prioriterar att öka konkurrenskraften för svenskt jordbruk. Vi vill minska regelkrånglet och byråkratin, sänka diesel- och bensinskatterna, bygga beredskapslager med livsmedel och stärka äganderätten.

Kriterierna vid offentlig upphandling av livsmedel ska också vara i linje med de miljö- och djurhållningsregler som svenska bönder enligt svensk lag måste leva upp till. Vi moderater föreslår också skärpta straff för brott kopplade till djurrättsaktivism, skärpt lag om olaga intrång och införandet en särskild brottskod för djurrättsrelaterad brottslighet.

Vi moderater kommer att prioritera ökad konkurrenskraft för svenskt jordbruk och ökade resurser till det svenska totalförsvaret för en stark livsmedelsberedskap.

Utan bönder finns det ingen beredskap.

Ämnen du kan följa