Sverige kan bli ledande inom gruvnäringen

Korta, snabba tillståndsprocesser ökar intresset för utländska investerare att vända blicken mot Sverige.

Debatt 21 oktober 2021 05:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Sverige är ett av de rikaste länderna inom EU gällande gruv- och mineralnäringen.

Vi har en stark miljölagstiftning. Miljöprövningarna är grundligt genomförda.

Just nu finns arbetsmarknaden i norra Sverige. Här växer den så att det knakar. Det handlar till stora delar om skogen, malmen, vattnet och vinden. Allt som vi har stora tillgångar av.

Dessa basnäringar utgör landets ryggrad. För att nå målet om ett fossilfritt Sverige 2040 ska vi fortsätta utveckla dem.

LKAB är ett av landets största gruvföretag. Nu riskerar man att tappa fart i utvecklingen eftersom Sverige har ett regelverk som är så krångligt att det sätter käppar i hjulet vid ansökningsprocesserna gällande miljöprövning.

LKAB är långt ifrån ensamt. Vi har många gruvföretag – exempelvis Boliden – som står inför samma utmaning. Det har fått utländska investerare att dra öronen åt sig. De vill inte investera i ett osäkert läge med långa och osäkra ansökningsprocesser.

Sverige har en komplex tillståndsprocess. Ska vi återta ledarrollen inom gruv- och mineralnäringen måste vi göra ett stort omtag gällande tillståndsprocesserna och miljöprövningarna.

I dag får inte ett gruvföretag borra ett hål i marken utan att först ha ansökt om ett Natura 2000-tillstånd. Det är omöjligt att i förväg säga vilken påverkan ett gruvhål får. Vi måste ha en bättre helhetssyn och tydliga tidsgränser vad gäller tillståndsprocesser.

Sveriges berggrund består bland annat av många av våra sällsynta jordartsmetaller som behövs för en fossilfri omställning. Vi behöver litium till batterier, kobolt till vindkraftverk och mobiltelefoner.

Men vi måste också arbeta med utvecklingen av återvinningen för att få ett fungerande kretslopp.

Gällande gruv- och mineralnäringen så talar vi inte bara om utvecklingen i Sverige. Vi talar om en global ekonomi som måste utvecklas.

Det är inte hållbart att Sverige ska vara beroende av Kina och Kongo-Kinshasa där barnarbete förekommer och arbetsmiljön är betydligt sämre än i Sverige.

Vi moderater vill se en regelförenkling och en långsiktig hållbar utveckling för återvinning av våra sällsynta jordartsmetaller. Vi vill även se korta, snabba tillståndsprocesser som ökar intresset för utländska investerare att åter vända blicken mot Sverige.

Sverige har alla möjligheter att bli det ledande landet inom gruv- och mineralnäringen.


 
 
 
 
 
 
Kommentera
Läs mer!

Samebyns lycka efter Gretas mångmiljongåva • "Det är ofattbart" • Nyheten spreds över hela världen

Samebyns lycka efter Gretas mångmiljongåva • "Det är ofattbart" • Nyheten spreds över hela världen

Nu tas nästa steg mot en havsgruva utanför Bjuröklubb – analyser ska göras på 100 meters djup: ”Är inte tillståndspliktiga”

Nu tas nästa steg mot en havsgruva utanför Bjuröklubb – analyser ska göras på 100 meters djup: ”Är inte tillståndspliktiga”
Visa fler
Ämnen du kan följa