Sverige behöver stärka försvaret och gå med i Nato

För att Sverige ska stå starkt i en allt oroligare omvärld behövs tydligt ökade försvarsanslag och ett fullvärdigt Natomedlemskap.

Som medlem i försvarsalliansen skulle Sverige vara en del av Natos kollektiva för svar med solidariska försvarsgarantier som delas med 30 andra länder.

Som medlem i försvarsalliansen skulle Sverige vara en del av Natos kollektiva för svar med solidariska försvarsgarantier som delas med 30 andra länder.

Foto: Adam Ihse/TT

Debatt2022-03-13 08:15
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Rysslands invasion och anfallskrig i Ukraina visar med all önskvärd tydlighet att den ryska Putin-regimen ännu en gång är beredd att ta till krigshandlingar efter hotfull retorik och aggressioner. Invasionen av Ukraina är ett övergrepp på friheten, demokratin och hela den europeiska säkerhetsordningen som aldrig kan accepteras.

Ryssland har sedan tidigare visat att landet inte väjer för att använda militära medel för att rita om Europas gränser. Tidigare angreppen på Georgien, den illegala annekteringen av Krim och nu det fullständiga anfallskriget i Ukraina utgör mycket allvarliga brott mot folkrätten och den europeiska säkerhetsordningen.

Putin-regimens fientlighet slutar inte här. Ryssland hotar såväl andra grannländer som hela den fria världen. Europa befinner sig just nu i det allvarligaste säkerhetspolitiska läget på årtionden. Den aggressivitet och krav på en ny säkerhetsordning som Putin och Ryssland framför måste bemötas tydligt. 

Försöket att styra vilka länder som ska få gå med i Nato eller ej, måste avvisas.

Mot denna bakgrund måste Sverige i snabb takt stärka försvaret, på alla nivåer. Arbetet med att stärka den nationella försvarsförmågan måste intensifieras – hotet från Ryssland finns här och nu.

Moderaterna vill tillskjuta mer pengar till försvaret. Sverige är i dag det land runt Östersjön som lägger lägst andel av BNP på försvaret. Det är inte rimligt. Det rådande säkerhetsläget kräver att vi bygger en långsiktig och stark svensk försvarsförmåga. 

Vi vill att Sverige, på sikt, ska ha ett försvarsanslag som motsvarar två procent av BNP för att kunna ha ett starkare försvar.

Moderaterna vill också att Sverige ska gå med i försvarsalliansen Nato. Nato utgör ryggraden i den europeiska säkerhetsordningen. Ett medlemskap i Nato är tillsammans med en ökad nationell förmåga det bästa sättet att stärka Sveriges säkerhet. 

Som medlem i försvarsalliansen skulle Sverige vara en del av Natos kollektiva för svar med solidariska försvarsgarantier som delas med 30 andra länder. Då skulle vi veta att vi får stöd vid ett väpnat angrepp.

Ett medlemskap skulle också ge Sverige tillträde till Natos gemensamma försvarsplanering.

En orolig omvärld kräver ett starkare försvar och samarbete mellan fria och demokratiska stater. Därför vill Moderaterna öka försvarsanslagen och att Sverige ska ansöka om ett fullvärdigt Natomedlemskap.

Andreas Löwenhöök (M), oppositionsråd i Skellefteå kommun