Sverige behöver lagstifta om träd och buskar

Danmark, Norge, Tyskland och England har en växtlighetslagstiftning som i högre grad än Sverige tillåter beskärning.

Debatt 8 maj 2021 14:10
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Ofta kan du komma överens med grannen om beskärning av skuggande träd och buskar.

Men enligt svensk lag bestämmer grannen om du ska få sol i din trädgård och på dina solceller. Vill grannen skugga din tomt med växtlighet har hen fria händer därtill. Det spelar ingen roll vilken nytta grannen har av växtligheten.

Lagstiftningen behöver därför förändras så att störande växtlighet kan beskäras som i andra länder.

Skugga kan minska energiproduktionen i solceller och göra en sådan investering olönsam.

Det blir lite motsägelsefullt när staten stöder omställningen till grön energiproduktion med solceller samtidigt som det är tillåtet för grannen att omintetgöra den med skuggande växtlighet.

Villaägarnas Riksförbund har föreslagit regeringen att förtydliga lagstiftningen om träd och häckar på tomter. 78 procent av förbundets medlemmar står bakom detta.

Förslaget mynnade ut i ett uppdrag till Boverket att utreda frågan. Boverket sa i sin rapport 2015 att det kan finnas skäl att precisera lagstiftningen om växtlighet. Men trots att sex år har gått har ingenting hänt.

När det gäller träd och häckar finns det en regel i plan- och bygglagen om att tomter ska hållas i vårdat skick och skötas så att risken för olycksfall begränsas och ”betydande olägenheter” för omgivningen och för trafiken inte uppkommer.

En småhusägare vars granne planterar en tujahäck, eller annan skuggande växtlighet, hjälps dock inte av regeln. Då krävs det att den skuggande växtligheten lägger nästan hela tomten i skugga. Om grannen har någon nytta av växtligheten eller ej spelar ingen roll.

Danmark, Norge, Tyskland och England har däremot en växtlighetslagstiftning som i högre grad än Sverige tillåter beskärning.

I Danmark får exempelvis häckar inte överstiga två meter utan grannens samtycke om häcken inte står en bit in på den egna tomten. Häckar får inte heller bestå av buskar eller träd som är giftiga eller sprider växtsjukdomar.

I England kan du begära att grannen ska klippa sin häck om den är högre än två meter och skuggar din tomt.

Regeringen behöver ta initiativ till att ändra lagstiftningen så att beskärning av träd och buskar tillåts mer än i extremfall.

När grannens nytta av träden och buskarna är liten i förhållande till den olägenhet som orsakas känns det berättigat att möjliggöra beskärning.

Läs mer!

Så bekämpar Skellefteå kommun tromsöloka • Arten innehåller frätande växtsaft: ”Hotar den biologiska mångfalden”

Så bekämpar Skellefteå kommun tromsöloka • Arten innehåller frätande växtsaft: ”Hotar den biologiska mångfalden”

Kritiken: ”Kommunen måste satsa på gräsrotskulturen” • Tycker att lokala musiker exkluderas från Sara kulturhus

Kritiken: ”Kommunen måste satsa på gräsrotskulturen” • Tycker att lokala musiker exkluderas från Sara kulturhus
Visa fler
Ämnen du kan följa