Sverige behöver ett lyft för kvinnors företagande

Dagens situation, där det jämställda Sverige har lägst andel företagsamma kvinnor i EU, är i grunden ohållbar.

Det finns en bild av att det är fel att tjäna pengar i de kvinnodominerade välfärdsjobben, skriver bland andra författaren och samhällsanalytikern Nima Sanandaji.

Det finns en bild av att det är fel att tjäna pengar i de kvinnodominerade välfärdsjobben, skriver bland andra författaren och samhällsanalytikern Nima Sanandaji.

Foto: Fredrik Sandberg/TT Nyhetsbyrån

Debatt2021-12-30 05:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

En ny studie, gjord av Småföretagarnas Riksförbund, visar att endast 20 procent av företagen, med anställda i Sverige, drivs av kvinnor.

Det är inte bara en låg siffra, utan också den lägsta bland samtliga EU-länder.

Givet Sveriges ställning, som ett av de mest jämställda länderna i världen, kan det tyckas underligt. Men är ett faktum.

En bidragande orsak till denna snedfördelning är att Sveriges omfattande socialförsäkringssystem framför allt är anpassat för anställda – snarare än för företagare. Det gör att färre kvinnor satsar på företagande.

Tidigare införde Sverige offentliga monopol i kvinnodominerade yrken som skola, vård och utbildning. Än i dag finns en bild av att det är fel att tjäna pengar i de kvinnodominerade välfärdsjobben.

I andra delar av Europa är nivån på kvinnligt företagande betydligt högre. I Lettland, i Polen, i Portugal och i Spanien är en av tre företagare, med verksamheter som är så stora att de har minst en anställd, kvinnor. Vilket är klart högre än en femtedel i Sverige.

Marknaden för välfärden är i stor utsträckning fri i dessa länder, vilket gynnar kvinnors företagande jämfört med Sverige.

Om vi ser till samtliga företagare, också de utan anställda, är 23 procent i Västerbotten kvinnor. Det är något lägre än snittet för de svenska länen, som är 25 procent.

I Sverige ser vi att de län som har en hög andel företagsamma vanligtvis också är de som har skapat goda villkor för tjänsteföretagande, och aktivt minskat hindren för företagande inom välfärdsyrken.

Ett annat mönster är att ju större andel av befolkningen i ett län som är aktiva företagare, desto högre andel av företagarna är kvinnor.

Småföretagarnas Riksförbund finner att de delar av Sverige med bäst förutsättningar för företagsamhet också är de som lyckas särskilt bra med kvinnors företagande.

Receptet på framgång är att anpassa socialförsäkringarna mer till företagare, minska byråkratin och sluta betrakta vinst i välfärden som något fult. Då ökar företagandet totalt. I synnerhet bland kvinnor.

Dagens situation, där det jämställda Sverige har lägst andel företagsamma kvinnor i EU, är i grunden ohållbar.