Sverige behöver en ny energipolitik

Sverige ska inte vara tvingat att importera smutsig kolkraft eller elda med olja så fort det är vindstilla eller kallt.

Debatt 18 februari 2021 05:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

I samband med årsskiftet stängde regeringen kärnkraftsreaktorn Ringhals 1.

Nu finns det bara sex kärnkraftsreaktorer kvar i drift.

Att stänga fungerande kärnkraftverk är ett stort misstag. Svensk elproduktion har länge varit en av världens renaste och tryggaste. Nu är elkrisen ett faktum. Den är ett hot mot Sverige som modernt industriland.

För en tid sedan ledde kyla i kombination med mindre vind till elbrist i Sverige.

Vi tvingades importera el från länder som Tyskland, Norge och Litauen. En stor del av elen från Tyskland och Litauen är producerad av kolkraftverk och gasverk.

Men importen räckte inte till. För att säkra tillgången på el startades även oljekraftverket i Karlshamn.

Det är dåligt för klimatet.

Omställningen från fossila bränslen till el ställer höga krav på en stabil och säker elförsörjning.

Experter menar att elanvändningen kommer att öka med cirka 60 procent de närmaste 25 åren. Då behövs det både mer el och mer ren el för att kunna möta omställningen.

De höga elpriserna har stora negativa effekter på svensk industri. Skogsbolaget Holmen tvingades exempelvis stänga ner produktionen i två av sina pappersbruk på grund av skenande elpriser.

En fungerande eltillförsel är grundläggande för Sveriges konkurrenskraft.

Sverige ska inte vara tvingat att importera smutsig kolkraft eller elda med olja så fort det är vindstilla och/eller kallt.

Det är tydligt att Socialdemokraternas och Miljöpartiets energipolitik har misslyckats.

Sverige behöver mer kärnkraft. För att vi ska klara elbehovet i framtiden och säkra tillgången på fossilfri el behövs vattenkraft och vindkraft. Men Moderaterna vill också bygga nästa generations kärnkraft.

Kärnkraft är klimatsmart, fossilfri och ger stabil tillgång på el dygnet runt. Även när det är vindstilla och solen inte skiner.

Elnäten måste byggas ut. Kapaciteten behöver öka.

Elen ska finnas där den behövs och hela Sverige ska ha tillgång till el.

Vi moderater vill även satsa på så kallad Carbon Capture and Storage, CCS, en teknik som fångar och lagrar koldioxid.

Nuvarande energipolitik är ett hot mot både svensk konkurrenskraft och en effektiv klimatomställning.

Sverige behöver en ny energipolitik.


Ämnen du kan följa
Läs mer!

Insändare: Äntligen har S vaknat upp om energipolitiken

Äntligen har S vaknat upp om energipolitiken

Ledare: Regeringen måste lägga kraft bakom orden

Regeringen måste lägga kraft bakom orden

Johan Pehrson på besök i Skellefteå i dag – tror det ska lyfta L • Löftet som ska gynna Skellefteå • "Inte så att vi älskar kärnkraft"

Johan Pehrson på besök i Skellefteå i dag – tror det ska lyfta L • Löftet som ska gynna Skellefteå • "Inte så att vi älskar kärnkraft"

Ledare: En ny kurs för energipolitiken

En ny kurs för energipolitiken

Joakim Broman: Sverige behöver både vind- och kärnkraft

Sverige behöver både vind- och kärnkraft
Visa fler