Sverige behöver anpassa sig till dagens hotbild

Ett uttalande om en Nato-option tillför ingenting av värde. Däremot medför det otydlighet kring Sveriges säkerhetspolitiska linje.

Den resursbrist som klimatförändringarna för med sig är en tydlig katalysator för konflikter, skriver bland andra Elisabeth Falkhaven (MP), försvarspolitisk talesperson.

Den resursbrist som klimatförändringarna för med sig är en tydlig katalysator för konflikter, skriver bland andra Elisabeth Falkhaven (MP), försvarspolitisk talesperson.

Foto: Biswaranjan Rout/AP Photo/TT

Debatt2021-05-17 05:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Sveriges säkerhetspolitiska linje med alliansfrihet och breda samarbeten ska ligga fast. Den svenska linjen tjänar Sverige väl och bidrar till stabilitet och säkerhet i norra Europa.

Den svenska linjen är en beprövad säkerhetspolitisk linje som gett Sverige fred under 200 år och visat sin hållbarhet under de mest skiftande historiska skeenden, två världskrig och det långvariga kalla kriget.

Dagens hot är annorlunda än gårdagens och det säkerhetspolitiska läget är påtagligt försämrat. Miljöpartiet anser därför att Sverige behöver en politik som bygger motståndskraft inför aktuella säkerhetspolitiska utmaningar i stället för att vi stirrar oss blinda på ett Nato-medlemskap.

Dagens hotbild handlar till mycket större del om effekterna av klimatförändringarna, invasion och övertagande av cyberrymden, industrispionage samt hoten mot demokratin. Det krävs fler och utökade samarbeten för att kunna hantera dagens säkerhetsrisker.

En grön säkerhetspolitik bygger på att skapa en hållbar värld där vi genom förebyggande arbete stoppar konflikter innan de uppstår.

Under Sveriges tid i FN:s säkerhetsråd lyfte vi upp frågan om klimat och säkerhet på agendan. Den resursbrist som klimatförändringarna för med sig är en tydlig katalysator för konflikter.

Detsamma går att säga om försvinnande biologisk mångfald och extrema väderhändelser. Vi måste stoppa klimatförändringarna och omedelbart rusta sårbara samhällen så att de bättre kan motstå dem.

Världen befinner sig i ett läge som kräver en mycket snabb, grön samhällsomställning samtidigt som effekterna av miljöförstöring och klimatförändringarna kommer att få allt större konsekvenser för allt fler under lång tid framöver.

Sverige måste kunna möta ett säkerhetspolitiskt läge där gränsen mellan krig och fred inte är lika tydlig som tidigare. Det kräver att vi bygger ett väl fungerande totalförsvar där det civila och militära försvaret arbetar gemensamt.

Höjd beredskap och kris som konsekvenser av torka, vattenbrist och bränder behöver mötas.

Ett uttalande om en ”Nato-option” tillför ingenting av värde. Däremot medför det otydlighet kring Sveriges säkerhetspolitiska linje.

Nej, för oss gröna är valet enkelt. I stället för ryckiga kast i vår säkerhetspolitiska linje är vägen framåt fördjupade samarbeten på bred front med bibehållen alliansfrihet och en politik som möter dagens olika säkerhetshot.