Sverige är inne på en destruktiv väg

Vi sverigedemokrater var det ledande partiet i försöken att rädda Ringhals 1 och 2, skriver bland andra partiledaren Jimmie Åkesson.
Vi sverigedemokrater var det ledande partiet i försöken att rädda Ringhals 1 och 2, skriver bland andra partiledaren Jimmie Åkesson.

I ett framtida Sverige behövs såväl nuvarande reaktorer som nya.

Debatt 12 januari 2021 05:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Socialdemokraterna, ett historiskt ansvarstagande och kärnkraftsvänligt parti, har gått emot sin egen övertygelse och sålt ut Sveriges energipolitik till ett fyraprocentigt, radikalt miljöparti.

Varför? För att behålla regeringsmakten. Notan? Den står du och jag för.

Sverigedemokraterna har länge drivit på för att bevara och utveckla den svenska kärnkraften.

Vi sverigedemokrater var det ledande partiet i försöken att rädda Ringhals 1 och 2. Förra året lade vi, som enda parti i riksdagen, förslag om att ge statligt ägda Vattenfall direktiv att driva reaktorerna vidare.

Tyvärr föll förslaget med en enda röst. Socialdemokraterna valde makten och Miljöpartiet. Avvecklingen av den fullt fungerande svenska kärnkraften kommer att gå till historien som ett av de största politiska misstagen i modern tid.

Sverige är inne på en destruktiv väg för såväl näringslivet, som för hushållen och klimatet. Genom att stänga Ringhals 1 och 2 innan deras livslängd löpt ut kommer vår export av ren el till andra länder att minska.

I stället kommer vi att tvingas importera smutsig el från våra grannländer för att kompensera för de dagar när vinden inte blåser och solen inte skiner.

Resultatet? Ökade koldioxidutsläpp. En utveckling som enligt Konjunkturinstitutet kan komma att innebära en utsläppsökning med minst åtta miljoner ton per år.

Det är uppenbart att symbolfrågan, att avveckla svensk kärnkraft, är viktigare för regeringen än de faktiska effekterna av deras beslut. Socialdemokraterna är återigen Miljöpartiets marionetter.

Detta trots att två av tre svenskar vill behålla kärnkraften. Inklusive Socialdemokraternas egna väljare.

Vi sverigedemokrater är övertygade om att kärnkraften har en central roll att spela för att tackla de klimatutmaningar som världen står inför. Att kärnkraften är en hörnsten i arbetet med att minska utsläppen av växthusgaser skriver även FN:s klimatpanel under på.

I ett framtida Sverige, där transportsektorn är elektrifierad och utsläppen av växthusgaser minimala, behövs såväl nuvarande reaktorer som nya.

Valet 2022 kommer att bli avgörande för kärnkraftens fortsatta existens i Sverige. För oss i SD och för den kärnkraftsvänliga oppositionen är valet enkelt,. Som det var för den gamla socialdemokratin.

Frågan är vilken sida av historien de nya Socialdemokraterna kommer att stå på.

Ämnen du kan följa