Sverige, är Europa unionens Norrland

Vi gör vad vi vill med det som är vårt. Så har vi i Sverige resonerat kring landsbygden i allmänhet – och Norrland i synnerhet.

Debatt 16 februari 2022 06:15
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Norrland utgör 60 procent av Sveriges yta. De fastboende utgör 11 procent av befolkningen. Sverige utgör 11 procent av EU:s yta men har bara 2.2 procent av befolkningen. 

Finns det någon som tror att Sverige kan försvara sina intressen i EU när inte Norrland kunnat försvara sina intressen i Sverige? Allt som människor i EU behöver, men som den demokratiska majoriteten inte vill ha i sin närhet, förlägger man till det glesbefolkade landet långt där uppe i norr. Sverige ägs ju numera av EU.

Vindkraften är ett strålande exempel. När nu miljörörelsen förstört möjligheten till energiförsörjning från kärnkraft, kol, olja och torv i hela Europa, så kall det i Sverige byggas tusentals vindkraftverk, som vi själva inte behöver.

Näringsminister Karl-Petter Thorwaldsson förklarade i TV häromkvällen, att Sverige måste öppna nya gruvor för att Europa behöver det. En förklaring var att EU behöver egna gruvor för att möta konkurrensen från Kina. Ja, så är det säkert. Men han lade till ytterligare ett argument, nämligen att arbetsmiljön för de kinesiska arbetarna var mycket dålig och att man utnyttjade barnarbetare. 

Sverige måste förstöra en del av sin orörda natur för att förbättra arbetsmiljön i Kina! Det gäller att hitta argument.

Moder Svea skall således genomgå en mängd lokalt smärtsamma operationer – inte för att själv bli starkare och mera konkurrenskraftig – utan för att donera viktiga organ till resten av Europa.

Koldioxidupptaget från Sveriges skogar skall användas för att kompensera motsvarande utsläpp nere i Europa. Undrar om det blir något kvar för svenska industrier, bönder och konsumenter att utnyttja?

Beslutet om slutförvaring av kärnkraftsavfallet hann knappt bli klart, förrän det började diskuteras om att Kärnsäkerhetslagen inte måste ändras. Så att andra länder kan få lov att skicka hit sitt avfall. 

Vi har själva slagit oss för bröstet och sagt att Sverige nu är världsledande på området och att den svenska berggrunden är lämplig för förvaring. Jordbävningar och vulkanutbrott är som bekant sällsynta hos oss.

Borde inte Sveriges regering i första hand värna vår natur samt se till att det egna landets behov av mat, vatten och energi är tillgodosett?

Jag behöver väl knappast tillägga att vi vill lämna EU. 

Vi förordar ett nordiskt samarbete i kombination med ett likartat samarbete med länderna kring Östersjön i frågor som rör detta innanhav.


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa