Svenskarna är engagerade i utvecklingen i världen

FN räknar med att ytterligare 130 miljoner människor världen över kan drabbas av svält – enbart på grund av coronakrisen.

Förra året bidrog Västerbotten med 325 166 kronor, vilket gjorde att 16 250 träd kunde planteras i Östafrika, skriver Eva Åberg, verksamhetschef Vi-skogen.

Förra året bidrog Västerbotten med 325 166 kronor, vilket gjorde att 16 250 träd kunde planteras i Östafrika, skriver Eva Åberg, verksamhetschef Vi-skogen.

Foto: Jessica Gow/TT Nyhetsbyrån

Debatt2021-06-27 10:12
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Det påtalas ofta från politiskt håll att Sverige inte har råd att ge mer till fattiga länder.

Men såväl granskningar av svenska folkets biståndsvilja, som resultaten av våra egna insamlingar genom pantknappen på återvinningsstationer visar att svenskarna är fortsatt engagerade i världens utveckling.

Coronakrisen innebär tuffa utmaningar för alla. Pandemin drabbar oss på flera fronter: direkta folkhälsoeffekter, en långtgående nedstängning av samhället och för många en påtaglig ekonomisk nedgång.

I ett sådant sammanhang skulle man instinktivt kunna förstå om budgetprioriteringarna skärps och den politiska kursen riktas om mot den mer omedelbara välfärden på hemmaplan.

Men ganska snart står det tydligt att hållbarheten i ett sådant resonemang haltar. Där Sverige drabbats hårt av covid-19 har många länder i Afrika, Sydasien och Latinamerika drabbats åtskilligt värre.

Förenta nationerna räknar med att ytterligare 130 miljoner människor världen över kan drabbas av svält – enbart på grund av coronakrisen. Då led redan 690 miljoner av undernäring innan viruset slog till.

Vi måste med andra ord fortsätta att ge, av solidaritet med dem som har det mycket svårare än oss.

För sällan har det varit tydligare att vi alla i hela världen hänger ihop. Det som är dåligt för ett land blir dåligt för alla om vi inte tar ansvar för varandra. Och lyckligtvis underkänner svenskarna politiska förslag om att minska åtagandena till utvecklingsländerna.

Bland annat visade Sidas årliga mätning av svenskarnas inställning till biståndet 2020 att attityden ligger kvar på samma nivå som 2019.

”En klar majoritet, 76 procent, anser att det är viktigt att Sverige bidrar till utveckling i fattiga länder”, rapporterade Sida. 55,8 procent anser vidare att nivån på biståndet ”är lagom eller bör öka”, mot 35,8 procent som anser att det bör ”minska eller slopas”.

Samma positiva attityd hos allmänheten till att bidra till fattigdomsbekämpningen finner vi också i vår egen verksamhet.

Vi-skogen är en svensk biståndsorganisation som arbetar med trädplantering och stöd till småbönder i Kenya, Rwanda, Tanzania och Uganda. Sedan starten 1983 har vi bidragit till att plantera över 141 miljoner träd, och under de senaste tio åren har vi stöttat drygt 2,4 miljoner människor att ta sig ur fattigdom.

En avgörande komponent i vårt arbete är insamling genom pantknappen på återvinningsstationer landet runt.

Genom att trycka på alternativet att skänka panten till Vi-skogen bidrog befolkningen i Västerbotten med 325 166 kronor 2020, vilket gjorde att 16 250 träd kunde planteras i Östafrika.

Och det mitt under coronakrisen.

Västerbottningarna har med andra ord skäl att vara stolta över sina betydelsefulla bidrag till att motverka pandemins skadeverkningar i fattiga länder.

Och våra politiker har anledning att noga sondera bistånds- och insamlingsviljan hos allmänheten innan de vänder sig bort från dem som behöver vårt stöd som mest just nu.