Svenska kyrkan ska fortsätta verka för fred

Vänstern i Svenska kyrkan vill att kyrkan ska verka för fred och rättvisa genom att säga ja till nedrustning och nej till Nato.

Vi är tacksamma för att Svenska kyrkan önskar ett fördjupat samarbete med olika religiösa aktörer, skriver Monica Lindmark, Vänstern i Svenska kyrkan (ViSK).

Vi är tacksamma för att Svenska kyrkan önskar ett fördjupat samarbete med olika religiösa aktörer, skriver Monica Lindmark, Vänstern i Svenska kyrkan (ViSK).

Foto: Henrik Montgomery/TT Nyhetsbyrån

Debatt2021-08-29 14:25
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Vi i Vänstern i Svenska kyrkan (ViSK) är tacksamma för att kyrkan tydligt tar ställning i viktiga frågor och önskar ett fördjupat samarbete på lokala plan med olika religiösa aktörer.

De flesta konflikter börjar i språket med hur vi ser på och benämner ”andra”. Därför anser vi i Vänstern i Svenska kyrkan att det är viktigt att kyrkan är en gränsöverskridande gemenskap som medverkar till tillitsfulla möten över kultur- och religionsgränser.

Vänstern i Svenska kyrkan vill, som enda nomineringsgrupp, att Svenska kyrkan ska verka för fred och rättvisa i världen genom att säga ja till total nedrustning och nej till en svensk Nato-anslutning och svensk vapenexport.

Vänstern i Svenska kyrkan värdesätter att kyrkan är aktiv i samhällsdebatten och har vetskapen att religiösa aktörer är viktiga i freds- och försoningsarbetet.

Därmed önskar vi att Svenska kyrkan ska fortsätta påverka den svenska regeringen att upprätta icke militära allianser och intensifiera arbetet för solidaritet och rättvisa.

Det finns alternativa partier som vill verka för att de dialogerna ska upphöra – vilket är en farlig väg att gå då det riskerar fredsarbetet.

De ekumeniska samarbetena mellan och inom religionerna måste få fortgå. För allas vår säkerhet.