Har ni glömt bort Skellefteås lasarett?

Svar på Liberalerna debattartikeln: "Upprop för Skellefteå lasarett situationen är akut” som publicerades den 16 mars i Norran.

Liberaler vill göra följande för att Skellefteå lasarett ska kunna erbjuda en god fysiskarbetsmiljö och bli en attraktiv arbetsplats att jobba på.

Liberaler vill göra följande för att Skellefteå lasarett ska kunna erbjuda en god fysiskarbetsmiljö och bli en attraktiv arbetsplats att jobba på.

Foto: Jenny Petersson

Debatt2022-03-16 18:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Det är med stor oro som vi Liberaler ser hur lasarettet har varit på undantag i flera år. Lasarettet har ständigt präglats av undermåliga lokaler och neddragningar av vårdplatser. 

Vilket gjort att det inte har kunnat bedrivas en slutenvård med den kvalitet som personalen eftersträvar. 

Liberaler vill göra följande, för att Skellefteå lasarett ska kunna erbjuda en god fysiskarbetsmiljö och bli en attraktiv arbetsplats att jobba på.

– att Skellefteå lasarett ska växa och utvecklas i takt med Skellefteå kommun. 

– ta höjd för en befolkningstillväxt mot 100 tusen invånare. Detta kommer att kräva investeringar och nybyggnationer. 

– se över förlossningskapaciteten nu när staden växer. 

– återställa de vårdplatser som har dragits ned inom geriatriken, medicin och IVA. Att ha satellitplatser är inte god arbetsmiljö och patientsäkert. 

– tro på ett tydligt, nära ledarskap. Liberalerna vill flytta budgeten till verksamheterna och att de själva får avgöra hur tilldelad budget ger bästa effekt, nytta för patienter och verksamhet. Vi vill därtill tillsätta en platschef i Skellefteå. 

– öka antalet AT, ST läkare. Sjuksköterskeutbildningen ska vara på heltid i Skellefteå. En lokal utbildning vet vi underlättar rekryteringen. Även tillgången till semestervikarier tryggas på ett annat sätt.

– ge undersköterskorna möjligheter till vidare utbildning. Undersköterskorna gör ett otroligt viktigt arbete för att trygga en god omvårdnad.

– titta över lönesituationen för de anställda. Vi vet att inom vissa yrkesgrupper måste lönerna höjas. 

Vi Liberalerna vill ge patienterna den absolut bästa vårdmiljön. Vi vill ge de redan anställda och framtida anställda, generationer de allra bästa förutsättningarna att kunna arbeta inom Region Västerbotten. 

Vi vill erbjuda en god arbetsmiljö med tillgång till kompetensutbildning. Detta är för oss Liberaler det som vi ser behöver göras för att trygga Skellefteå lasarett. Utan personal ingen vård!

Jens Wennberg, vice ordförande för primärvård och tandvård samt ledamot i Hälso och sjukvårdsnämnden