Studieförbund folkbildar politiker i Skellefteå

Ett virus spred sig och blev till en pandemi. Samhället stängde ned, gick på sparlåga.

Debatt 8 maj 2022 19:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Ett virus spred sig och blev till en pandemi. Samhället stängde ned, gick på sparlåga. För folkbildningen, som bygger på att människor träffas och gemensamt söker kunskap tillsammans blev det ett hårt slag. Men studieförbunden ställde snabbt om och utvecklade nya digitala arbetssätt. 

Nu pekar vi ut en riktning för framtiden. 

Branschorganisationen Studieförbunden i samverkan beger sig tillsammans med de tio studieförbunden ut på en Bildningsresa genom Sverige för att prata med de politiker som har störst makt över folkbildningen – ledamöterna i Riksdagens kulturutskott.Under resans gång deltar alla tio studieförbund. 

9 maj kommer vi till Skellefteå för att samtala med Socialdemokraterna på resans sjätte och sista stopp.

I Skellefteå kommer vi tillsammans att se ABF och Studieförbundet Vuxenskolan visa hur de arbetar för att folkbildningen ska finnas i hela landet och hela Västerbotten. 

Studiefrämjandet kommer att visa upp ”skogen, klimatet och allt det andra”, från forskning på universitet till studiecirkel i Skellefteå. Slutligen diskuterar vi att digital kompetens är en demokratifråga och hur studieförbunden kan bidra till att stärka den.

Med dessa exempel pekar vi ut en riktning för framtiden: att finnas i hela landet, att knyta ihop forskning med folkbildning och att använda digitaliseringen som ett verktyg och en möjlighet. För att den framtiden ska vara möjlig måste de politiker som fattar beslut känna till folkbildningen bättre än idag. 

Vi är övertygade om att politiker fattar bättre beslut om de har mer kunskap om det de beslutar om.

För oss som studieförbund och studieförbundens branschorganisation är det viktigt att berätta för Sveriges politiker om vad folkbildningen betyder för enskilda människor och samhället i stort.

Studieförbunden kunde till exempel snabbt starta verksamhet för att möta dem som flyr från Ukraina.

Folkbildningens framtid står och väger. Ska den få fortsätta att vara fri och frivillig? Vi menar att generella stöd är en förutsättning för att folkbildning såsom vi känner den ska kunna fortleva. 

Studieförbunden utgör civilsamhällets själva ryggrad. Vi står för en infrastruktur som ingen annan är i närheten av. Vi finns i hela landet – i alla Sveriges kommuner, i byar, i citykärnor och förorter. 

Vi ger oss ut på Bildningsresan för att bildning förenar människor. Det är när människor fritt och frivilligt söker sig till varandra som de skapar kittet som håller samhället samman. Det är det som är folkbildning. 

Andrea Rodriguez, förbundschef, Studiefrämjandet

Johan Fyrberg, förbundschef, Studieförbundet Vuxenskolan

Niklas Skeppar, biträdande förbundssekreterare, ABF

David Samuelsson, generalsekreterare, Studieförbunden i samverkan


 
 
 
 
 
 

Ämnen du kan följa