Stort stöd för utbyggnad av vindkraft

Västerbottens kommuner bör alltid väga in klimatnyttan vid beslut om vindkraft.

Debatt 17 maj 2020 18:48
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Tre av fyra svenskar vill bygga ut vindkraften. Stödet är starkt även i norra Sverige.

Också de politiska partierna är i huvudsak positiva. Nu behövs politiska beslut som underlättar utbyggnaden.

Vindkraften växer så det knakar. De senaste fyra åren har det investerats nästan 90 miljarder kronor i ny vindkraft.

Den nya vindkraften kan minska klimatutsläppen med cirka 16 miljoner ton om året, vilket motsvarar nästan en tredjedel av alla utsläpp inom Sveriges gränser.

Dessutom kan utbyggnaden ge cirka 20 000 jobb, ofta på landsbygden.

För svensk industri och hushåll pressas elpriset med drygt 11 miljarder kronor.

Naturvårdsverket och Energimyndigheten arbetar nu med en nationell strategi för en hållbar vindkraftsutbyggnad.

De båda myndigheterna vill skapa förutsättningar för en utbyggnad från nuvarande 20 TWh till 100 TWh 2040 – vilket skulle innebära att vindkraften då motsvarar cirka hälften av elanvändningen i Sverige.

Och vindkraften har stort stöd. Tre av fyra svenskar (73 procent) vill se en utbyggd vindkraft och i norra Sverige tycker fler än sex av tio likadant (61 procent), enligt en Sifoundersökning beställd av Svensk Vindenergi.

Dessutom är Moderaterna, Centerpartiet, Miljöpartiet, Socialdemokraterna och Vänsterpartiet positiva till att skapa förutsättningar för 100 TWh vindkraft i Sverige 2040.

Men det behövs politiska beslut om myndigheternas strategi ska bli verklighet.

För det första måste den stora klimatnyttan vägas in när beslut om vindkraften ska fattas. Regeringen har nyligen tillsatt en utredning och det är viktigt att denna lämnar ett tydligt besked.

Även Västerbottens kommuner bör alltid väga in klimatnyttan vid beslut om vindkraft.

För det andra bör kommunerna få de direkta fördelarna av vindkraften. Fastighetsskatten för vindkraftverk bör därför gå till kommunerna i stället för till staten.

För det tredje måste det bli enklare för dem som vill bygga ut vindkraften att förutse om en vindpark kommer att få tillstånd eller inte.

Det kan underlättas om det ”kommunala vetot” justeras så att kommunerna lämnar sitt besked tidigt i processen.

För det fjärde bör staten införa ett riktat stöd till kommunerna för att underlätta deras arbete med att identifiera lämpliga områden för vindkraft.

Då kan kommunerna i Västerbotten bidra till den nationella strategin för en kraftig vindkraftsutbyggnad.

Med dessa åtgärder kan vi komma en bra bit på vägen till ett förnybart elsystem och en klimatsmart elektrifiering av Sverige. Politikerna som fattar besluten har svenska folket bakom sig.


Ämnen du kan följa
Läs mer!

Stor vindkraftspark vid Bygdsiljum godkänns: Inget veto från kommunen

Stor vindkraftspark vid Bygdsiljum godkänns: Inget veto från kommunen

Insändare: Äntligen har S vaknat upp om energipolitiken

Äntligen har S vaknat upp om energipolitiken

Ledare: Regeringen måste lägga kraft bakom orden

Regeringen måste lägga kraft bakom orden

Johan Pehrson på besök i Skellefteå i dag – tror det ska lyfta L • Löftet som ska gynna Skellefteå • "Inte så att vi älskar kärnkraft"

Johan Pehrson på besök i Skellefteå i dag – tror det ska lyfta L • Löftet som ska gynna Skellefteå • "Inte så att vi älskar kärnkraft"

Lennart Gustavsson (V): Vi vill delta i energiomställningen – men kräver högre ersättningar

Malå är en av ett antal inlandskommuner i Väster- och Norrbotten som tar stort ansvar i den klimat- och energiomställning som pågår och är beredda att fortsätta göra det.

Vi vill delta i energiomställningen – men kräver högre ersättningar
Visa fler