Alla typer av våld mot kvinnor måste upphöra

Imorgon, den 25 november är det Orange Day, internationella dagen för avskaffandet av våld mot kvinnor.

Orange Day uppmärksammar mäns våld mot kvinnor.

Orange Day uppmärksammar mäns våld mot kvinnor.

Foto: Fredrik Sandberg/TT

Debatt2022-11-24 07:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Enligt FN utsätts en av tre kvinnor i världen för våld under sin livstid. Det är ett omfattande samhälls- och folkhälsoproblem och sker oftast inom hemmets väggar och av en partner eller nära anhörig. Våren 2021 fick det sexuella våldet bred uppmärksamhet när fem kvinnor blivit mördade under några få veckor. Våldet är strukturellt och morden är den yttersta konsekvensen av det. 

Under 2022 har Region Västerbotten fortsatt stärka arbetet för att identifiera våldsutsatta som kommer i kontakt med vården. Som exempel på det har ett ännu tydligare uppdrag i frågan getts till primärvården. Det har också skrivits in i uppdraget till den tandvård som sker genom vårdval, det vill säga tandvård till barn och unga, att systematiskt ställa frågan om våldsutsatthet. 

Förutom att själv vara utsatt uppskattar BRÅ att 150 000 barn i Sverige lever tillsammans med en våldsutsatt förälder.

Våldshandlingarna är inte bara fysiskt våld och sexuella övergrepp utan består ofta av en kombination handlingar. Till exempel förminskning, hot, kontroll och social isolering. Det kan också vara försummelse, att undanhålla omsorg eller mat, eller att förstöra tillhörigheter, begränsa gemensamma, ekonomiska tillgångar eller tvinga någon att ta lån för sin partners räkning. 

Hälsoeffekterna av våldsutsatthet är inte bara fysiska och psykiska skador utan också andra effekter som kommer av att ständigt leva med stressen och utsattheten av att ha eller att ha haft våldet nära. 

Centrum mot våld finns idag i Umeå och Skellefteå, och det finns även planer för ett Centrum mot våld för Västerbottens inland. Den rödgröna majoriteten har en ambition att utveckla arbetet mot våld i nära relationer och ser vikten av att göra det i former som Centrum mot våld, tillsammans med kommunerna. För att på ett bra sätt kunna stödja och hjälpa våldsutsatta behövs samarbete över gränserna.

Ett av Sveriges sex jämställdhetspolitiska mål säger att mäns våld mot kvinnor ska upphöra och en av de viktigaste insatserna är att upptäcka våldet så tidigt som möjligt. Region Västerbotten arbetar därför systematiskt för att tidigt upptäcka och förebygga våld. Hälso- och sjukvårdsnämnden har fattat beslut om att alla verksamheter som möter patienter rutinmässigt ska fråga om våldsutsatthet och personal med patientkontakt ska genomgå grundläggande utbildningsinsatser inom området våld i nära relationer.

För oss är det en fråga vi kommer att jobba målmedvetet med tills vi har en värld fri från mäns våld mot kvinnor. 

Jonas Karlberg (V) lyfter regionens åtgärder i en ständigt aktuell fråga.
Jonas Karlberg (V) lyfter regionens åtgärder i en ständigt aktuell fråga.