Stor skillnad hos kommunernas service till företagen

Ska kommunerna uppnå ett gott företagsklimat måste insatser i form av bland annat effektiviserad och höjd myndighetsservice göras, skriver bland andra Mats Andersson, regionchef, Svenskt Näringsliv Västerbotten.
Ska kommunerna uppnå ett gott företagsklimat måste insatser i form av bland annat effektiviserad och höjd myndighetsservice göras, skriver bland andra Mats Andersson, regionchef, Svenskt Näringsliv Västerbotten.

Når de storslagna målen om ett stärkt företagsklimat fram till de handläggare som möter företagen i deras vardag?

Debatt 21 januari 2021 05:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Vill Västerbotten vara en attraktiv plats för företag finns det anledning att granska hur de bemöts, hur tillstånden hanteras och hur tillsynen utförs.

Alla kommuner i Västerbotten har som mål att förbättra företagsklimatet. Fler och växande företag betyder fler jobb, ökade skatteintäkter och ökat välstånd.

Regelförbättringar, förutsägbarhet och minskade kostnader är viktigt. I färska rapporter från Näringslivets regelnämnd (NNR), kring kommunernas regeltillämpning, målas en tydlig bild upp kring de skillnader som finns.

Når de storslagna målen om ett stärkt företagsklimat fram till de handläggare som möter företagen i deras vardag?

I undersökningen om livsmedelskontroller framkom att livsmedelsinspektörer i en av tre kommuner anser sig vara säkra på att inget tydligt näringslivsfrämjande kommunalt arbete bedrivs.

Skellefteå är dock ett exempel där handläggarna inom livsmedelskontroll och serveringstillstånd arbetar utifrån kommunens näringslivsfrämjande policy.

Kommunens kontrollfunktioner är en del av kommunens samspel med näringslivet och påverkar hela företagsklimatet.

Vidare undersöktes möjligheten till hjälp vid nyetableringar. Det borde inte spela någon roll i vilken kommun i Västerbotten ett företag väljer att starta i. Men skillnaderna i företagsklimat är stora.

Endast två av de svarande kommunerna i Västerbotten säger sig kunna lämna ett tidigt besked om totalkostnaderna innan ansökningshandlingarna skickats in. Det här försvårar etableringar. Tid är pengar och kostnader för lokaler, personal och varor pausar inte bara för att besluten dröjer hos kommunerna.

Coronakrisens effekter kommer framgent att ställa höga krav på effektiviteten i de kommunala förvaltningarna.

Ska kommunerna uppnå ett gott företagsklimat, underlätta investeringsbeslut och främja att livskraftiga företag byggs upp måste insatser i form av bland annat effektiviserad och höjd myndighetsservice göras.

Dessutom påverkar en minskning av regelbördan antalet arbetstillfällen – och därmed skatteintäkterna – positivt.

Vill Västerbotten vara en attraktiv plats för företagen finns det anledning att granska hur de bemöts, hur tillstånden hanteras och hur tillsynen utförs.

Här kan alla bli lite bättre.

Ämnen du kan följa