Stoppa våldet och övergreppen mot kvinnor och flickor

Varje dag blir mer än 40 000 flickor bortgifta. 4 500 av dem är under 15 år.
Varje dag blir mer än 40 000 flickor bortgifta. 4 500 av dem är under 15 år.

När ett samhälle stängs ner ökar våldet eftersom utsatta personer ofta inte kan eller vågar söka hjälp.

Debatt 22 november 2020 08:35
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Våld mot kvinnor har förekommit i alla tider.

Våld är inte bara fysisk och psykisk misshandel.

Det kan också vara hedersrelaterat våld, könsstympning, sexuella övergrepp och barnäktenskap.

Vi i Skellefteå Zontaklubb uppmanar alla att arbeta för att säkerställa en värld fri från våld mot kvinnor och flickor och arbeta för att förhindra att flickor under 18 år gifts bort.

Lärare, skolpersonal och socialtjänst måste agera om de misstänker att barn far illa.

Barn måste redan i förskolan få veta att det är förbjudet att misshandla någon.

Flickor måste känna till vart de kan vända sig om de misstänker att de ska giftas bort.

Vi medborgare måste våga agera om vi misstänker att någon utsätts för våld. Vi måste våga göra orosanmälan till socialnämnden om vi misstänker att barn far illa.

Varje dag blir mer än 40 000 flickor i världen bortgifta. Det är 28 flickor varje minut. 4 500 av dem är under 15 år. (Källa: girlsnotbrides.org)

Barnäktenskap och tvångsäktenskap innebär att flickor inte har möjlighet att påverka sin framtid. Att giftas bort som barn är nästan alltid förknippat med olika lidanden, fysiskt, psykiskt, socialt och sexuellt.

Problemet med barnäktenskap finns även i Sverige.

Barnäktenskap är inte bara ”att bli bortgift”. Det innebär också en stor risk för den underåriga att bli isolerad från sin familj, tvingas avbryta skolgången och bli gravid i alltför unga år. Det innebär en risk för både fysiska och psykiska skador.

Att giftas bort som barn är nästan alltid förknippat med olika lidanden:

Psykiskt: Kränkning, skuld- och skambeläggning, förödmjukelser, nedvärdering, undandragen kärlek och omsorg, förföljelse och hot.

Socialt: Begränsade livsval inom utbildning och jobb, giftermål och skilsmässa, isolering, förbud att delta i vissa aktiviteter i samhället, tvång till viss klädsel, ekonomisk nöd och ofrivilligt bortförande.

Sexuellt: Tvång till oönskat sex med okänd/oönskad person genom ofrivilligt äktenskap.

Fysiskt: Förövaren biter, river, drar i håret, bränner, skakar, knuffar. Det kan också vara örfilar, knytnävsslag, slag med tillhyggen, knivstick, sparkar, stryptag samt dödligt våld. (Källa: Socialstyrelsen)

Hedersrelaterat våld och förtryck är en etablerad term som kan ses som ett ”paraplybegrepp” för våld och förtryck med syfte att kontrollera familjemedlemmar för att bevara familjens och/eller släktens heder.

Hedersrelaterat våld kan förekomma oavsett födelseland, kultur och religionstillhörighet. Det hedersrelaterade våldet och förtrycket tar sig ofta kollektiva uttryck. Såväl kvinnor som män kan utsättas.

Grunden till barnäktenskap och tvångsäktenskap är ofta knutet till hederskulturella värderingar. Det innebär att flickor inte har möjlighet att bestämma om sin framtid. Så även i vårt land.

I samband med ledigheter ökar risken för barn och unga att föras ut ur landet och lämnas kvar där mot sin vilja.

Sedan 2017 sprider Kompetensteamet vid Länsstyrelsen i Östergötland information för att uppmärksamma detta faktum.

Betydligt fler barn är bortförda än vad som redovisas.199 personer, främst barn under 18 år, misstänks ha förts ut ur Sverige under 2019, enligt en rapport om bortförda personer i en hederskontext. Mörkertalet bedöms vara stort. (Källa: Bortförda personer i en hederskontext samt barn som uppges vara gifta – under 2019)

Från den 1 juli 2020 gäller att det är straffbart att förmå eller tillåta ett barn att ingå äktenskap eller äktenskapsliknande förhållande. Om motivet har varit att bevara eller återupprätta heder ska det ses som en försvårande omständighet. Brottet kan ge fängelse i upp till fyra år.

Den nya lagen innebär att förvaltningsrätten, efter ansökan från socialnämnden, kan utfärda reseförbud om någon under 18 år riskerar att föras utomlands i syfte att ingå äktenskap eller att könsstympas.

I brådskande ärende kan socialnämnden själv utfärda ett tillfälligt utreseförbud, som därefter överprövas av förvaltningsrätten.

Om det finns en oro för att en person kommer att föras ut ur landet mot sin vilja bör således socialtjänsten eller Polismyndigheten kontaktas för att försöka förhindra resan.

Det har redan rapporterats om fall där den nya lagen använts för att skydda unga flickor.

Just nu lever vi i en pandemi. När ett samhälle stängs ner ökar våldet eftersom utsatta personer ofta inte kan eller vågar söka hjälp. Kvinnor och barn riskerar att utsättas för våld i nära relationer, hedersrelaterat våld och sexuellt våld.

Zonta International uppmärksammar problemen under kampanjen ”Zonta says na to violence against women”.

Den sammanfaller i tid med Förenta nationernas 16 dagar långa kampanj mot könsbaserat våld.

Start den 25 november, Internationella dagen för avskaffande av våld mot kvinnor. Kampanjen avslutas den 10 december, Internationella dagen för mänskliga rättigheter.

Statistiskt utsätts var tredje kvinna för fysiskt eller sexuellt våld.

Låt 16 dagar mot kvinnovåld bli 365 dagar med kvinnofrid. Tillsammans kan vi förändra.

Ämnen du kan följa