Stoppa nedrustning av Neurorehab Sävar

Liberalerna i Region Västerbotten accepterar inte en nedrustning av Neurorehab Sävars verksamhet.

Liberalerna står fast vid att Neurorehab Sävars verksamhet inte ska bedrivas inom väggarna på Norrlands Universitetssjukhus, skriver bland andra Maria Lundqvist-Brömster, gruppledare för Liberalerna i Region Västerbotten.

Liberalerna står fast vid att Neurorehab Sävars verksamhet inte ska bedrivas inom väggarna på Norrlands Universitetssjukhus, skriver bland andra Maria Lundqvist-Brömster, gruppledare för Liberalerna i Region Västerbotten.

Foto: David Dahlberg/TT Nyhetsbyrån

Debatt2021-11-04 05:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Verksamheten vid Neurorehab Sävar stängdes sommaren 2019 på grund av ”sjuka hus”. Den flyttades till hotell Björken i Umeå. Sedan hösten 2020 är Neurorehab Sävar inhyst i geriatriskt centrum på Norrlands universitetssjukhus.

Neurorehab Sävar är känt för sin höga kompetens inom rehabilitering – både regionalt och nationellt. De målgrupper som verksamheten riktar sig till är personer med Parkinsons sjukdom, MS, stroke och traumatiserade hjärnskador.

Tyvärr har den sittande rödagröna majoriteten – Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet – beslutat att gå vidare med förslaget att Neurorehab Sävars verksamhet ska förläggas till lokaler på Norrlands Universitetssjukhus.

Någon tidsplan framgår. Det är lösning kommer inte kommer att gagna de personer och de anhöriga som behöver denna rehabilitering för att kunna leva ett liv med kvalitet.

Många av oss har med stor sannolikhet människor i vår närkrets som haft förmånen att få vistas på rehabiliteringsveckor vid Neurorehab Sävar. Personalens kompetens och den fantastiska utomhusmiljön har varit och är mycket avgörande för att rehabiliteringen ska vara framgångsrik.

I det sammanhanget får man inte glömma de anhörigas betydelse för den enskilde, en viktig länk i rehabiliteringsarbetet.

Liberalerna står fast vid att denna viktiga verksamhet inte ska bedrivas inom sjukhusets väggar på en vårdavdelning. Vi har inte accepterat en nedrustning av Neurorehab Sävars verksamhet – vilket vi tycker att majoritetens beslut innebär.

Om inte verksamheten kan fortsätta i Sävar vill vi att man skulle utreda likvärdiga lokaler och en likvärdig miljö för att kunna fortsätta bedriva neurorehabilitering av hög klass.

Beslutet kommer att innebära inskränkningar i deras verksamhet och medföra att man inte kan arbeta enligt den modell som kännetecknar Neurorehab Sävar.

Liberalerna i regionen accepterar inte en nedrustning av Neurorehab Sävars verksamhet.