Stoppa julens farligaste tradition

Bakom fördragna gardiner sker mörka handlingar, i bjärt kontrast till det ljus vi alla vill att julen ska sprida.
Bakom fördragna gardiner sker mörka handlingar, i bjärt kontrast till det ljus vi alla vill att julen ska sprida.

Julen står för dörren och med julen kommer många traditioner. För många är dessa traditioner förknippade med värme, omtanke och kärlek, men det är inte verkligheten för alla. En tradition, som är mörk och hård, ökar. Främst drabbas kvinnor och barn när män slår.

Debatt 22 december 2022 09:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Våld i nära relationer sker året om, men i tider då hemmen blir lite mer slutna och samlade, som under julhelgerna, ökar våldet. För kvinnor som befinner sig i extrem utsatthet håller ideella kvinnojourer öppet under hela julen, och det är även kvinnojourerna som ansvarar för merparten av Sveriges skyddade boenden. De utgör en trygg plats för många utsatta kvinnor och i flera fall även deras barn.

Kvinnojourernas betydelse och arbete under julhelgerna är ovärderligt, men målsättningen måste vara att ingen kvinna och inget barn ska behöva fira julen rädda. Målet måste vara att alla ska få fira jul så som de vill, och leva ett liv fritt från våld. Så ser samhället inte ut i dag. Det krävs rejäla krafttag för att stoppa den farligaste jultraditionen och det arbetet måste pågå under hela året.

Centerkvinnorna vill växla upp kommuners och regioners arbete för att bekämpa och förebygga våld i hemmen. Kvinnojourerna gör ett viktigt arbete, men i grund och botten måste människors trygghet och säkerhet vara ett offentligt ansvar. I flera kommuner finns det inga kvinnojourer eller skyddade boenden. 

Det behövs samarbetsavtal mellan kommuner och en långsiktig och trygg finansiering för de jourer som finns. Det behövs också insatser där våra unga finns, i våra skolor och i föreningslivet. Mäns våld mot kvinnor börjar ofta med killars våld mot tjejer, och bland våra unga finns det med all säkerhet barn som upplevt och utsatts för våld i hemmet.

Vi kommer inte att lyckas stoppa våldet den här julen – men vi måste försöka att göra det till nästa!


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa