Stöd och samarbete behövs för att klara utmaningarna

Skellefteå ska vara en trygg och bra plats att bo på. Den tryggheten kan vi bara skapa tillsammans.

Så här i juletid har Skellefteå Stadsmission satt ihop en önskelista för att stärka sociala insatser i ett växande Skellefteå.

Så här i juletid har Skellefteå Stadsmission satt ihop en önskelista för att stärka sociala insatser i ett växande Skellefteå.

Foto: Magnus Hammega/Skellefteå Stadmission

Debatt2021-12-21 05:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Ska vi klara av växande sociala utmaningar måste föreningars sociala arbete stödjas och samarbetet med kommun/region fördjupas.

Socialtjänsten i Skellefteå gör stora insatser, men frivilliga organisationer behövs som komplement.

Förtroendet för Skellefteå Stadsmission är högt hos de vi möter. Inte minst för att vi inte är en förvaltning eller en myndighet.

Vi möter människan i ögonhöjd, ser och bekräftar behov på ett personligt och individuellt sätt. Något som för många kan få en livsavgörande betydelse.

När Skellefteborna blir fler kommer också fler att behöva hjälp och stöd. Det är ett välkänt faktum.

Kommunen har begränsade resurser. För frivilligorganisationerna är de än mer begränsade.

Ska sociala insatser svara upp mot ökade behov måste samarbetet mellan alla som arbetar socialt stärkas.

Vi vill tillsammans med kommun/region skapa resurser för att kunna möta den utsatthet vi redan i dag ser öka.

Det här anser vi måste göras:

- Stärk Skellefteå Stadsmission och övriga frivilliga sociala föreningar

Att inte stödja ideellt socialt arbete är både kontraproduktivt och kostnadshöjande för kommun/region i ett läge där behoven växer. Att öka stödet till frivilligorganisationerna är väl investerade pengar och en nödvändighet för överlevnad.

- Brottslighet och utsatthet är ofta drogrelaterat

Skellefteå är dessvärre något av en drogcentral i norr. Flera frivilligorganisationer arbetar med missbruksfrågor och har många kloka människor i sina led. Låt oss forma ett ”brukarråd” tillsammans med kommun, region och polis där vår sida bidrar med före detta missbrukare som är väl insatta i drogvärlden och har unik kompetens som är väl värd att ta vara på.

- Fler bostäder som vanligt folk har råd att bo i

Utslagningen från bostadsmarknaden är redan en realitet och med den följer en ökande hemlöshet.

- Öka satsningarna på att göra fler Skelleftebor anställningsbara

Det är naivt att tro att arbetskraftsbrist ska utplåna arbetslösheten. När den som i dag står långt ifrån arbetsmarknaden rustas för att kunna ta ett jobb ökar chansen till en anställning. Alla är vinnare när en person går från bidrag till egen försörjning.

Skellefteå ska vara en trygg och bra plats att bo på. Även en människa i en utsatt livssituation ska ha en plats i vårt samhälle och få hjälp och stöd. Den tryggheten kan vi bara skapa tillsammans.

Så låt oss kroka arm i det sociala arbetet och gemensamt arbeta för ett bra och växande Skellefteå.