Statlig närvaro i hela landet stoppas av högerregering

”I Västerbottens län står således Malå, Norsjö, Robertsfors, Vindeln, Vännäs, Bjurholm, Dorotea och Nordmaling fortfarande utan servicekontor. Det här innebär ett statligt svek och kräver en politik för förändring.”
”I Västerbottens län står således Malå, Norsjö, Robertsfors, Vindeln, Vännäs, Bjurholm, Dorotea och Nordmaling fortfarande utan servicekontor. Det här innebär ett statligt svek och kräver en politik för förändring.”

Samhällskontraktet kräver statlig närvaro. Den statliga servicen är viktig för den lokala och regionala utvecklingen samt för att möjliggöra för människor att bo och verka i hela landet. Inte minst är den viktig för oss som bor i norra Sverige.

Debatt 23 juni 2023 08:30
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Här har närvaron inte bara ett symboliskt värde, den bidrar till jobb, tillväxt, framtidstro och utveckling och är viktig för statens legitimitet.

Många är vi socialdemokrater som drivit på för att öka den statliga närvaron i hela landet. Frågan om servicekontoren ansågs så pass viktig att statsminister Stefan Löfven i sin regeringsförklaring 2019 särskilt tog upp att fler nya kontor ska öppnas och från den av Socialdemokraterna tillsatta Landsbygdskommittén föreslogs en omlokalisering av 10 000 statliga jobb till andra delar av landet samt att nya myndighetsetableringar i första hand ska ske utanför storstadskommunerna. Något som sen även blev riksdagens beslut.

Som det ser ut nu så brister samhällskontraktet inte minst i de glesare delarna av landet som i decennier drabbats av vikande närvaro. Under Socialdemokraternas tid vi regeringsmakten fanns en ambition om förändring. Beroende på hur man räknar så lokaliserades då upp mot 4 000 statliga jobb utanför Stockholm och i Västerbotten öppnades statliga servicekontor upp i Åsele, Storuman och Sorsele kommun och 2021 beslutade dåvarande S-ledda regering att ytterligare ett skulle öppna i Nordmaling i år.

Öppnandet av servicekontoret i Nordmaling verkar dessvärre dröja. På grund av bristande finansiering och direktiv från den SD-styrda regering kommer etablering inte kunna ske förrän 2024 och då med ett mindre kontor än tidigare tänkt. I Västerbottens län står således Malå, Norsjö, Robertsfors, Vindeln, Vännäs, Bjurholm, Dorotea och Nordmaling fortfarande utan servicekontor. Det här innebär ett statligt svek och kräver en politik för förändring.

Den förändringsvilja som krävs saknas i den nuvarande högerregering som alltmer avslöjar sin norrlandsfientlighet. Inte minst när det nu framkommit att den nya Utbetalningsmyndigheten kommer att få ett eget våningsplan på 1 770 kvadratmeter i åttavåningshuset Sthlm 04 i Hammarby sjöstad i södra Stockholm. Valet av lokalisering talar sitt tydliga språk.

Att högerregeringen väljer att lokalisera fler myndigheter till Stockholm är både konstigt och dåligt. Vi socialdemokrater kommer att följa upp vad regeringen gör med riksrevisionens rapport (RiR 2023:1) som vittnar om att besluten för att etablera myndigheter utanför Stockholm inte varit tillräckliga för att stoppa utvecklingen mot en mer ojämn balans mellan huvudstaden och andra delar av landet.

Det var mot den bakgrunden som jag i mars i år lämnade in interpellationen ”Statens närvaro i hela landet” till civilminister Erik Slottner (KD). I interpellationen frågar jag om statsrådet och regeringen överväger insatser för att statens närvaro i resten av landet ska öka, och i så fall vilka. Tyvärr besannades mina farhågor och vi ser nu att fler statliga jobb verkar hamna i Stockholm.

Vi behöver knyta samman stad och land med jämlika villkor och nya arbetstillfällen i hela Sverige. I det arbetet bör staten vara en föregångare för att motverka urbaniseringens negativa effekter. Runt om i landet står regioner redo att kroka arm med staten för att erbjuda etablering av nya myndigheter, frågan är om nuvarande högerregering är villiga att göra sitt?

Vi socialdemokrater vet att landet förväntar sig mer och tvekar inte: vi är beredda att axla ansvaret.


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa